Dyżury Radnych Rady Dzielnicy ŻWJT

                         RADA DZIELNICY

      Żabianka –Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia

         Jednostka Pomocnicza Miasta Gdańska

Dyżury Radnych w siedzibie Biblioteki Filia nr 26 Gdańsk ul. Gospody 3 b

II poniedziałek miesiąca w godzinach od 11.00 – 12.00

III poniedziałek miesiąca w godzinach od 17.00 - 18.00

 

Data dyżuru

godzina

 Imię i nazwisko Radnego

20.11.2017

17.oo-18.oo

Dorota Katarzyna Piotrowska

Piotr Pawłowski

Dzień Nauczyciela

Wszystkim nauczycielom składamy serdeczne życzenia, życząc dużo zdrowia, szczęścia, wytrwałości oraz sukcesów i zadowolenia z wykonywanej pracy.

Zaproszenie na XIV sesję Rady Dzielnicy ŻWJT

 

Informuję, że w dniu 28 września 2017 roku , XIV sesja nie odbyła się z powodu braku kworum.                                                                                                                                   Z  uwagi na pilność podjęcia decyzji zapraszam Szanownych Radnych na zwołaną sesję na dzień 12 października 2017 roku na godz. 18,00. Zapraszamy mieszkańców dzielnic.

 

Zaproszenie na XIV sesję Rady Dzielnicy ŻWJT

Pani/Pan Radny

Rady Dzielnicy ŻWJT

Na podstawie § 18 . 1. Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r., z późniejszymi zmianami).

Zwołuję XIV sesję Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia w dniu  
28 września 2017 r. o godz. 18.00  w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego
nr 8 przy ul. Szyprów 3 z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

78 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Dyżury Radnych Rady Dzielnicy ŻWJT

Zapraszamy na XIII sesję Rady Dzielnicy ŻWJT

Pani/Pan Radny

Rady Dzielnicy ŻWJT

Na podstawie § 18 . 1. Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r., z późniejszymi zmianami).

Zwołuję XIII sesję Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia w dniu  
13 czerwca 2017 r. o godz. 18.00  w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego
nr 8 przy ul. Szyprów 3 z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Omówienie propozycji wniosków do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych Miasta Gdańska.

Gdańska Baza Projektów Inwestycyjnych

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,

W naszym mieście rozpoczęła się procedura przyjmowania wniosków do Bazy Projektów Inwestycyjnych w ramach Wieloletniego Planowania Inwestycyjnego. Przekazujemy Państwu niniejszym pismo przewodnie w tej sprawie.

Do dnia 19 czerwca Wydział Programów Rozwojowych przyjmuje wnioski wypełnione wg określonych reguł. Mieszkańcy składają swoje propozycje zadań bezpośrednio do radnych lub rad osiedli/dzielnic. Niemniej instrukcję wypełniania wniosku zamieszczamy do Państwa wiadomości.

Prosimy, by wszelkie wnioski składać do dnia 09.06.2017 r. na adres Rady Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Dzielnicy

Bogusław Zandrowicz

 

Uwaga. Budżet Obywatelski wnioski do projektów.

Budżet Obywatelski po raz piąty. Gdańszczanie, macie do wydania 14 mln złotych!

Zaproszenie na XII sesję Rady Dzielnicy ŻWJT

Szanowni Radnni i Mieszkańcy.

Mam zaszczyt zaprosić na najbliższą sesję.

Pani/Pan Radny

Rady Dzielnicy ŻWJT

Na podstawie § 18 . 1. Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r., z późniejszymi zmianami).

Zwołuję XII sesję Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia w dniu  
8 marca 2017 r. o godz. 18.00  w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 8
przy ul. Szyprów 3 z następującym porządkiem obrad:

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.      Prezentacja założeń Strefy Płatnego Parkowania (p. Tomasz Wawrzonek – ZDiZ).

Strony

Subscribe to rdzwjt.gda.pl RSS