Prezydent na Żabiance

Pan Prezydent Paweł Adamowicz nie żyje.

Odszedł zamordowany przez nienawiść..!!

Podziękowanie

Rada Dzielnicy ŻWJT składa serdeczne życzenia

         

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz na Nowy Rok 2019

           Rada Dzielnicy Żabianka Wejhera Jelitkowo Tysiąclecia

składa najserdeczniejsze życzenia dla mieszkańców i wszystkich podmiotów współpracujących, życząc satysfakcji i zdrowia, szczęcia i radości, każdego szczęśliwego dnia i dużo uśmiechu i życzliwości dla każdego.

 

    

 

Wybór Przewodniczącego Rady Dzielnicy ŻWJT

Na sesji w dniu 06.12.2018 roku wybrano na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Żabianka- Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia Radnego Andrzeja Malinowskiego.

Nowe władze Rady Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia :

Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy ŻWJT Bogusław Zandrowicz

Zastepca Przewodniczącego Zarżadu Dzielnicy ŻWJT Piotr Pawłowski

Przewodniczący Rady Dzielnicy ŻWJT  Andrzej Malinowski.

Zapraszamy na XIX sesję Rady Dzielnicy ŻWJT /część II

W dniu 06.12.2018 roku zapraszam na drugą częśc sesji XIX Rady DzielnicyŻWJT.

W drugiej części nastapi dalsze kontynuowanie sesji i wybór Przewodniczącego Rady Dzielnicy ŻWJT i podjęcie uchawł.

Liczymy na aktywność radnych i mieszkańców.

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy ŻWJT

Andrzej Malinowski.

 

Zapraszamy na XIX sesję Rady Dzielnicy ŻWJT

                                                           Pani/Pan Radny

Rady Dzielnicy ŻWJT

Na podstawie § 18 . 1. Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r., z późniejszymi zmianami). 

Zwołuję XIX sesję Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia w dniu  
29 listopada 2018 r. o godz. 18.00  w Szkole Podstawowej nr 89 przy ul. Szyprów 3 
z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.    Zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej

Zmiany we władzach po XVIII sesji Rady Dzielnicy ŻWJT

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy ŻWJT Łukasz Bejm złożył rezygnację z pełnionej funkcji w związku z wyborem do Rady Miasta Gdańska na Radnego z naszej Dzielnicy. Dziękujemy za dotychczasową współpracę i życzymy powodzenia na nowym stanowisku we władzach Miasta Gdańska.

Wybrano nowy Zarząd Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia.

Na Funkcję Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ŻWJT powołano radnego

Bogusława Zandrowicza

na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ŻWJT  został powołany radny

Piotr Pawłowski.

Obowiązki Przewodniczącego Rady Dzielnicy ŻWJT pełni Andrzej Malinowski.

 

Dyżury Radnych.

                                                   RADA DZIELNICY

Żabianka –Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia

Jednostka Pomocnicza Miasta Gdańska

                                                    Dyżury Radnych

                         w siedzibie Biblioteki Filia nr 26 Gdańsk ul. Gospody 3 b

                           II poniedziałek miesiąca w godzinach od 11.00 – 12.00

                          III poniedziałek miesiąca w godzinach od 17.00- 18.00

 

 

Data dyżuru

godzina

 Imię i nazwisko Radnego

08.10.2018

11.00-12.00

Zapraszam na XVIII sesję Rady Dzielnicy ŻWJT

                                                          Pani/Pan Radny

Rady Dzielnicy ŻWJT

Na podstawie § 18 . 1. Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r., z późniejszymi zmianami). 

Zwołuję XVIII sesję Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia w dniu  
14 listopada 2018 r. o godz. 18.00  w Szkole Podstawowej nr 89 przy ul. Szyprów 3 
z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.    Podjęcie Uchwały nr XVIII/47/18w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

Zapraszamy na XVII sesję Rady Dzielnicy ŻWJT

                      Pani/Pan Radny Rady Dzielnicy ŻWJT

Na podstawie § 18 . 1. Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r., z późniejszymi zmianami). 

Zwołuję XVII sesję Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia w dniu  
22 października 2018 r. o godz. 18.00  w Szkole Podstawowej nr 89 przy ul. Szyprów 3 
z następującym porządkiem obrad:

         1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

         2.     Przyjęcie porządku obrad.

Strony

Subscribe to rdzwjt.gda.pl RSS