STOP Absurdom Śmieciowym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 1 lipca 2013r. gminy przejęły od mieszkańców obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych. W zamian każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany do wnoszenia na rzecz gminy opłaty z tytułu gospodarowania odpadami.

Pomimo tego, że od lipca 2013r. gminy przejęły obowiązek a opłata na rzecz gminy jest obowiązkowa, część mieszkańców decyduje się na samodzielne, niezgodne z prawem pozbywanie się odpadów. W dalszym ciągu aktualny jest problem zalegania odpadów w przydrożnych rowach, lasach czy też na polach.

 

W związku z powyższym, Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi akcję

STOP ABSURDOM ŚMIECIOWYM

mającą na celu przypomnienie mieszkańcom o ich prawach i obowiązkach
oraz ograniczenie nielegalnego procederu.

W ramach akcji przyjmowane są zgłoszenia nielegalnych miejsc składowania i magazynowania odpadów. Na stronie internetowej Inspektoratu umieszczono specjalny formularz, przez który można zgłaszać dzikie wysypiska śmieci. Dodatkowo zgłoszenia oraz wszelkie informacje w sprawie składowania lub magazynowania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych udzielane są pod numerem telefonu 58 765 95 59.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, pod adresem http://www.gdansk.wios.gov.pl

 

Obraz: