Obrady III sesji Rady Dzielnicy

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt. 1 Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego załącznik do Uchwały  nr LII/1187/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz .Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r. , z późniejszymi zmianami).

Przewodnicząca Rady Dzielnicy ŻWJT zwołuje:

obrady III sesji Rady Dzielnicy  w dniu 29 września  2015 r. o godz. 18.00  w Liceum Ogólnokształcącym „Collegium Gedanense”,  Gdańsk Żabianka ul. Sztormowa 9

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku  obrad.
  3. Podjęcie Uchwały nr III/12/15 – zatwierdzenie Regulaminu Rady Dzielnicy.
  4. Podjęcie Uchwały nr III/13/15 – zatwierdzenie Regulaminu Rady Komisji Rewizyjnej.
  5. Sprawy Zarządu i Rady.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy

                                                                       Żabianka- Wejhera- Jelitkowo – Tysiąclecia

                                                                                         Maria  Cholewińska