DZIEŃ NAUCZYCIELA

          Wszystkim nauczycielom składamy serdeczne życzenia z okazji

               Dnia Edukacji Narodowej - Dnia Nauczyciela

 za wychowywanie naszych dzieci i młodzieży, za trud i ciężką pracę w spełnieniu misji.

Również naszym Radnym , którzy pełnią ten zaszczytny zawód i wykonują pracę społeczną.

  " Sztuka wychowania polega na znajomości środków,

     za pomocą których można nadać ciału większą siłę

    i krzepliwość,wykształcić umysł i uszlachetnić duszę. "  

                 Składa Rada Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia.

 / Claude Adrien Helevetius/