Każdego co kocha świat i przyrodę - przygodę.

Zapraszamy na wspaniałe spotkanie i uniesienie zmysłów, przeniesienie się tam gdzie można docierać i spełnić swoje ukryte miejsca.  

Zapraszamy serdecznie. Najmilsze pozdrowienia dla Marka Kamińskiego. 

             Myśleć to, co prawdziwe, czuś, to co piękne, kochać,                                                                        co dobre -w tym jest cel rozumnego życia.

 

Zapraszamy 22 X.2015 rok godz 18,oo. 

Biblioteka  ul.Gospody 3 b.  GDAŃSK-ŻABIANKA.