Tadeusz Mazowiecki patronem.

Tadeusz Mazowiecki będzie patronem gdańskich szkół.
W poniedziałek 26 października o godz. 12.30 Szkoła Podstawowa nr 89 i Gimnazjum nr 49 – wchodzące w skład Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 8 w Gdańsku przy ul. Szyprów 3 – otrzymają imię Tadeusza Mazowieckiego – pierwszego niekomunistycznego premiera III Rzeczypospolitej, wielkiego patrioty, Honorowego Obywatela Miasta Gdańska.

W uroczystości udział wezmą przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz rodzina Tadeusza Mazowieckiego: syn Adam oraz wnuczęta Katarzyna Mazowiecka i Filip Mazowiecki. Władze państwowe reprezentować będzie Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz oraz minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Omilanowska. W uroczystości udział wezmą także przedstawiciele władz miasta: przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek oraz prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.