Remont parkingu na Żabiance

Długo trwający remont parkingów.

Spółdzielnia, jak wynika z rozmów z wykonawcami, ( co potwierdził informator F.J.) nie wykonała planów, rysynków planowanego rozmieszczenia miejsc do parkowania samochodów. Wszystko dzieje się na dziko.Kilkakrotnie w ciągu dnia zmiania się koncepcja umiejscowienia miejsc i podziału terenu. Każdy Pan na swoją nutę. Źle to swiadczy o organizacji przygotowania tak dużej inwestycji. Powoduje to chaos w budowie i przeciąganie terminu zakończenia. A co za tym idzie i kosztów wykonania. Uwaga na przyszłość,że należy również taki plan uzgodnić z mieszkańcami przyległych terenów, którzy są właścicielami tych działek. Uważamy, że Prezes Zarząd osobiście zajął się tą sprawą, ponieważ po jego inspekcji sprawy nabrały rozmachu i tempa. Dziękujemy za taką postawę w działaniu.