Skansen w Jelitkowie

Trwa przebudowa ul. Bałtyckiej wraz z infrastrukturą z przeznaczeniem na deptak,

z równoczesnym  wykonaniem izolacji ścian budynków.

Inwestycja została zgłoszona do realizacji przez Radę Dzielnicy ŻWJT Uchwałą priorytetową

w 2014 r.

Przebudowa ulicy jest częścią zamierzenia, zgłoszonego przez Radę Dzielnicy na spotkaniu

z Prezydentem Miasta Gdańska  Pawłem Adamowiczem w dniu 23 października 2013 r. , w wyniku którego to zamierzenia, ul. Bałtycka wraz z usytuowanymi przy niej unikalnymi, zabytkowymi domkami rybackimi  ma stać się skansenem, terenem rekreacyjnym dla mieszkańców i turystów oraz wizytówką dla miasta Gdańska.

Przewiduje się wynajęcie domków na działalność artystyczną pod warunkiem wystawiania swoich prac przez artystów  jak również wynajęcie domków na działalność usługową – artystyczną np. rękodzielnictwo.

Zgodnie z zapewnieniem Z-cy Prezydenta Piotra Grzelaka, zlecono opracowanie dokumentacji inwentaryzacji architektoniczno – konserwacyjnej wraz z orzeczeniem technicznym, mającą być podstawą remontu domków.

Część domków to pustostany, wymagające natychmiastowego generalnego remontu.

Niezbędnym jest zabezpieczenie w budżecie Miasta Gdańska na 2016 r. środków finansowych na realizację zamierzenia.

O nadzór nad realizacją zamierzenia zwrócono się do  Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku.