IV Sesja Rady Dzielnicy ŻWJT

Na IV Sesji Rady Dzielnicy Żabianka Wejhera Jelitkowo Tysiąclecia

  Radni podjęli uchwały w temacie:

     * Uchwała IV/14/15  - zatwierdzenie Regulaminu Rady Dzielnicy.

     * Uchwała IV/15/15  - zatwierdzenie Regulaminu Komisji Rewizyjnej.

     * Uchwała IV/16/15  - zatwierdzenie wniosków do Studium uwarunkowań.

  Obrady prowadził całonek Zarządu Radny Bogusław Zandrowicz. 

Uchwały oraz protokół z obrad IV sesji Rady Dzielnicy dostępne są w zakładce "Dokumenty"