Pismo Rady Dzielnicy ŻWJT do GZNK

Dzień dobry,

Zarząd Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia zwraca się do GZNK z poniższymi tematami:

Temat nr 1:  dotyczy działki 0007 - 43/12 na narożniku Gospody/Pomorska
 
a)  w uchwale nr II/11/15 Rady Dzielnicy ŻWJT z dnia 28 maja 2015 roku jedno z ujętych priorytetowych zadań  dotyczy terenu  w administrowaniu GZNK. W załączeniu skan załącznika do tej uchwały a interesujące nas zadanie znajduje się na pozycji numer 7.
 Za względu na fakt, iż do tej chwili  Rada Dzielnicy ŻWJT nie otrzymała oceny zasadności tego zadania  prosimy o odpowiedź na pytanie, dlaczego nie znamy stanowiska GZNK w tej sprawie? Nadmieniam, że takiej ocenie poddane zostały wszystkie zadania  zgłaszane w 2015 roku przez rady dzielnic jako priorytetowe a związane z działalnością ZDiZ.
 Poruszyłam ten temat z dyrektor Panią Ewą Sienkiewicz na jednym z Kolegiów Przewodniczących Zarządów Dzielnic i otrzymałam odpowiedź, że do tamtej chwili nic w tym temacie od Prezydenta do GZNK nie wpłynęło. Czy taka teza jest nadal aktualna?

b)  Ponieważ zarówno stan chodnika jak i zwisające nisko nad chodnikiem gałęzie zdecydowanie zagrażają  bezpieczeństwu pieszych, bardzo pilnie proszę o informację kiedy stan ten ulegnie zmianie ? 

c) Czy trwają jakiekolwiek przygotowania związane z inwestycjami miejskimi lub innych podmiotów na tej działce ? Jeśli tak to jakich przedsięwzięć dotyczą?

Temat nr 2:  dotyczy działki 0007 - 147/8 przy przystanku SKM Żabianka

 Jeśli to Państwo postawiliście "drewniany domek" nieopodal wejścia do tunelu SKM Żabianka to prosimy o odpowiedź na pytania:
 Czemu on służy? Jeśli jest to toaleta to dlaczego jest zamknięta ?

Zarząd Dzielnicy ŻWJT zwraca się jednocześnie z prośbą o bardzo pilne wskazanie osób,  które są kompetentne w zakresie przedstawionych  tematów.

Z poważaniem
Ewa Kałęka
Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy ŻWJT