KONSULTACJE BUDŻETU

 

                                                UWAGA  MIESZKAŃCY

     RADA  DZIELNICY  OGŁASZ  KONSULTACJE  PROJEKTU BUDŻETU 

                                 DZIELNICY  Ż-W-J-T  NA ROK 2016

     UWAGI  I  WNIOSKI  MOŻNA  SKŁADAĆ W  BIURZE  RADY  DZIELNICY 

                         GDAŃSK  UL. SUBISŁAWA  23  M  /34  ( XI p.)

 W DNIACH  25.02.2016 r.   01.03.2016 r.  03.03.2016 r.  08.03.2016 r.  09.03.2016r.      W GODZINIACH  11,oo DO 13,oo

 W DNIU 10.03.2016 r. W  GODZINACH  16,oo  DO  18,oo

                            ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO UDZIAŁU 

                        PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU DZIELNICY  ŻWJT

                                                    EWA  KAŁĘKA