VI Sesja Rady Dzielnicy ŻWJT

                                                                                                  Gdańsk, dnia 29.03.2016 r.

                                                             Pani/Pan Radny

                                                           Rady Dzielnicy ŻWJT

 Na podstawie § 18 . 1. Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r., z późniejszymi zmianami).

Zwołuję  VI sesję Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia w dniu  05.04. 2016 r. o godz. 18.00  w siedzibie Rady Dzielnicy ŻWJT Gdańsk u. Sulisława 23 kl. M lokal 34 (XI.p.) z następującym porządkiem obrad:

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Podjęcie Uchwały VI/19/16 – o wygaśnięciu mandatu Radnego Dzielnicy Zbigniew Mania.

4.      Podjęcie Uchwały VI/20/16 – o rezygnacji Przewodniczącej Rady Dzielnicy Marii Cholewińskiej.

5.      Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowań w pkt. 6 do 10.

6.      Podjęcie Uchwały VI/21/16 – o wyborze Przewodniczącego Rady Dzielnicy.

7.      Podjęcie Uchwały VI/22/16 – o wyborze Przewodniczącego Zarządu.

8.      Podjęcie Uchwały VI/23/16 – o wyborze Za-cy Przewodniczącego Zarządu. ( na wniosek Przewodniczącego Zarządu)

9.   Podjęcie Uchwały VI/24/16 – o wyborze członka Zarządu. ( na wniosek Przewodniczącego Zarządu)  

10.   Podjęcie Uchwały VI/25/16 - o wyborze członka Zarządu. ( na wniosek Przewodniczącego Zarządu)

11.   Wolne wnioski.

12.  Zakończenie obrad.  

                                                                                                    Zastępca Przewodniczącej

                                 Rady  Dzielnicy  ŻWJT

                                                                                                                                   

                                                                                                            Andrzej Malinowski