VII Sesja Rady Dzielnicy ŻWJT

                                                                                                        Gdańsk, dnia 18.04.2016

                                                             Pani/Pan Radny

                                                           Rady Dzielnicy ŻWJT

 Na podstawie § 18 . 1. Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r., z późniejszymi zmianami).

Zwołuję  VII sesję Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia w dniu  26.04.2016 r. o godz. 18.00  w Szkole ZSKPiG nr 8 ( Szkoła Podstawowa nr 89) ul.Szyprów 3   z następującym porządkiem obrad.            

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.      Debata nad propozycjami zmian do Uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na 2016 r.

4.      Podjęcie Uchwały VII/25/16 – o zmianie Uchwały nr V/17/16 Rady Dzielnicy ŻWJT z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na 2016 r.

5.      Debata nad ewentualnymi uwagami do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Jelitkowa.

6.      Sprawy Zarządu.

7.      Wolne wnioski.

8.      Zakończenie obrad.  

                                                                         Przewodniczący Rady Dzielnicy  ŻWJT

                                                                                      Bogusław Zandrowicz