Uwaga Mieszkańcy Dzielnicy Ż-W-J-T

Witam serdecznie mieszkańców "Dzielnicy-Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia" .
Informuję, że można korzystać i utrzymywać kontakt na nowej stronie internetowej Rada Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia. Podaję adres strony www.rdzwjt.gda.pl
Zapraszamy do korzystania i zgłaszania swoich propozycji i uwag.

 
 
RDZWJT.GDA.PL