Porządek Obrad VIII sesji w dniu 29.06.2016 r.

                                                                                                                                           Gdańsk, dnia 17.06.2016

                                                             Pani/Pan Radny

                                                           Rady Dzielnicy ŻWJT

Na podstawie § 18 . 1. Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r., z późniejszymi zmianami).

Zwołuję  VIII sesję Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia w dniu  29.06.2016 r. o godz. 18.00  w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 8 przy ul. Szyprów 3
z następującym porządkiem obrad:

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie ślubowania od Jerzego Bogucki.

4.      Podjęcie Uchwały VIII/27/16 – wstąpienie na Radnego.

5.      Debata nad projektem Uchwały VIII/26/16  - dotycząca projektu zagospodarowania terenu - budowy placu zabaw na działce nr 401, obręb 15 – informacja Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Przymorze Wielkie Krzysztofa Skrzypskiego

6.      Podjęcie Uchwały VIII/26/16  - dotycząca projektu zagospodarowania terenu - budowy placu zabaw na działce nr 401, obręb 15

7.      Debata nad ewentualnymi uwagami do Studium Uwarunkowań i Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego.

8.      Sprawy Zarządu.

9.      Wolne wnioski.

10.  Zakończenie obrad.  

                                                                                                 

                                                                  Przewodniczący Rady Dzielnicy  ŻWJT

                                                                                 Bogusław Zandrowicz