Zaproszenie na XII sesję Rady Dzielnicy ŻWJT

Szanowni Radnni i Mieszkańcy.

Mam zaszczyt zaprosić na najbliższą sesję.

Pani/Pan Radny

Rady Dzielnicy ŻWJT

Na podstawie § 18 . 1. Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r., z późniejszymi zmianami).

Zwołuję XII sesję Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia w dniu  
8 marca 2017 r. o godz. 18.00  w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 8
przy ul. Szyprów 3 z następującym porządkiem obrad:

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.      Prezentacja założeń Strefy Płatnego Parkowania (p. Tomasz Wawrzonek – ZDiZ).

4.      Debata i podjęcie Uchwały Nr  XII/34/17 - opinia w sprawie projektu utworzenia strefy płatnego parkowania na terenie Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia.

5.      Sprawy Zarządu.

6.      Wolne wnioski.

7.      Zakończenie obrad.  

                                                                   Przewodniczący Rady Dzielnicy ŻWJT                                                                                                           Bogusław Zandrowicz