Gdańska Baza Projektów Inwestycyjnych

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,

W naszym mieście rozpoczęła się procedura przyjmowania wniosków do Bazy Projektów Inwestycyjnych w ramach Wieloletniego Planowania Inwestycyjnego. Przekazujemy Państwu niniejszym pismo przewodnie w tej sprawie.

Do dnia 19 czerwca Wydział Programów Rozwojowych przyjmuje wnioski wypełnione wg określonych reguł. Mieszkańcy składają swoje propozycje zadań bezpośrednio do radnych lub rad osiedli/dzielnic. Niemniej instrukcję wypełniania wniosku zamieszczamy do Państwa wiadomości.

Prosimy, by wszelkie wnioski składać do dnia 09.06.2017 r. na adres Rady Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Dzielnicy

Bogusław Zandrowicz