Zaproszenie na XIV sesję Rady Dzielnicy ŻWJT

Pani/Pan Radny

Rady Dzielnicy ŻWJT

Na podstawie § 18 . 1. Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r., z późniejszymi zmianami).

Zwołuję XIV sesję Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia w dniu  
28 września 2017 r. o godz. 18.00  w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego
nr 8 przy ul. Szyprów 3 z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Omówienie propozycji zagospodarowania stawu przy ul. Orłowskiej (prezentacja Łukasz Przybyłowski)

4.     Omówienie propozycji tematów na naradę z przedstawicielami Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

5.     Omówienie postępów w procesie rozwiązania problemów w ruchu drogowym na ulicy Bałtyckiej.

6.     Sprawy Zarządu.

7.     Wolne wnioski.

           8.     Zakończenie obrad.  

                                                          Przewodniczący Rady Dzielnicy  ŻWJT                                                                                          

                                                                      Bogusław Zandrowicz