Szanowni Mieszkańcy i Radni. Zapraszam na XVI sesję Rady Dzielnicy Żwjt.

                                                             Pani/Pan Radny

Rady Dzielnicy ŻWJT

Na podstawie § 18 . 1. Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r., z późniejszymi zmianami). 

Zwołuję XVI sesję Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia w dniu  
8 maja 2018 r. o godz. 18.00  w Szkole Podstawowej nr 89 przy ul. Szyprów 3 
z następującym porządkiem obrad:

      1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

      2.     Przyjęcie porządku obrad.

  1. EWENTUALNIE Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli Zarządu za rok 2017.
  2. Debata i głosowanie nad Uchwałą Nr  XVI/40/18 - opinią Rady dotycząca projektów dzielnicowych zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2019
  3.  EWENTUALNIE Debata i podjęcie Uchwały XVI/41/18  -dotycząca projektu zagospodarowania terenu - budowy placu zabaw – na terenie Przedszkola nr 64– informacja Dyrektor Przedszkola nr 64 Beaty Hallmann.
  4. Debata i podjęcie Uchwały XVI/42/18  -stanowisko Rady Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia w sprawie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Dolna w rejonie ulicy Pomorskiej 68 II w mieście Gdańsku 

      7.   Sprawy Zarządu.

      8.   Zakończenie obrad.   

                                                                                    

 

                                                    Przewodniczący Rady Dzielnicy  ŻWJT

                                                               Bogusław Zandrowicz