Zapraszam na XVIII sesję Rady Dzielnicy ŻWJT

                                                          Pani/Pan Radny

Rady Dzielnicy ŻWJT

Na podstawie § 18 . 1. Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r., z późniejszymi zmianami). 

Zwołuję XVIII sesję Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia w dniu  
14 listopada 2018 r. o godz. 18.00  w Szkole Podstawowej nr 89 przy ul. Szyprów 3 
z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.    Podjęcie Uchwały nr XVIII/47/18w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

4.    Podjęcie Uchwały nr XVIII/48/18w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

5.    Zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej

6.    Podjęcie Uchwały nr XVIII/49/18 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia kadencji 2015-2019.

7.    Zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

8.    Przeprowadzenie tajnych wyborów Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

9.    Podjęcie Uchwały nr XVIII/50/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu 
Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

10.  Wniosek Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia dotyczący powołania Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia oraz ustalenia liczby członków Zarządu.

11.  Przeprowadzenie tajnych wyborów Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

12.  Podjęcie Uchwały nr XVIII/51/18 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

13.  Sprawy Zarządu.

14.  Zakończenie obrad.