Zmiany we władzach po XVIII sesji Rady Dzielnicy ŻWJT

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy ŻWJT Łukasz Bejm złożył rezygnację z pełnionej funkcji w związku z wyborem do Rady Miasta Gdańska na Radnego z naszej Dzielnicy. Dziękujemy za dotychczasową współpracę i życzymy powodzenia na nowym stanowisku we władzach Miasta Gdańska.

Wybrano nowy Zarząd Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia.

Na Funkcję Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ŻWJT powołano radnego

Bogusława Zandrowicza

na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ŻWJT  został powołany radny

Piotr Pawłowski.

Obowiązki Przewodniczącego Rady Dzielnicy ŻWJT pełni Andrzej Malinowski.