Wybór Przewodniczącego Rady Dzielnicy ŻWJT

Na sesji w dniu 06.12.2018 roku wybrano na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Żabianka- Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia Radnego Andrzeja Malinowskiego.

Nowe władze Rady Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia :

Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy ŻWJT Bogusław Zandrowicz

Zastepca Przewodniczącego Zarżadu Dzielnicy ŻWJT Piotr Pawłowski

Przewodniczący Rady Dzielnicy ŻWJT  Andrzej Malinowski.