Termin zgłaszania kandydatów upływa 22 luty 2019 r.

Wybory do Rad Dzielnic w obecnej kadencji

DZIELNICA- "ŻANIANKA - WEJHERA- JELITKOWO- TYSIĄCLECIA"

Pełnomocnictwo do reprezentowania wobec MKW ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych (75 KB)

Zgłoszenie kandydata na radnego dzielnicy (wersja edytowalna) (18.53 KB)

Zgłoszenie kandydata na radnego dzielnicy (pdf) (177.1 KB)

Zgodnie z § 54 ust. 5 statutów Rad Dzielnic, zgłoszenie kandydata na radnego powinno być podpisane przez co najmniej 30 wyborców ujętych w stałym rejestrze wyborców na terenie dzielnicy.

Zgodnie z § 56 ust. 1 statutów Rad Dzielnic, wybory przeprowadza się, jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest większa od ustalonej liczby mandatów dla dzielnicy (minimum zarejestrowanych kandydatów 16 lub 22 w zależności od dzielnicy).

Termin zgłaszania kandydatów upływa dnia 22 lutego 2019 r.

                     telefon kontaktowy

      Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy ŻWJT  

                               609 116 576   

                       Bogusław Zandrowicz   

Rada Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-TysiącleciaOkręg wyborczy nr 6