UWAGA. Konstytuowanie Rady.

Szanowni Radni.

W dniu 12.04.2019 roku o godzinie 18,00 w siedzibie Rady Dzielnicy ŻWJT, odbędzie ukonstytuowanie się Rady Dzielnicy. 

Radnych zaprasza Radny Miasta Gdańska Łukasz Bejm.