BUDŻET DZIELNICY 2019 ! ! !

Szanowni Mieszkańcy!

Zapraszamy do składania wniosków do budżetu Dzielnicy 2019.

Zgodnie z treścią uchwały nr LVII/1735/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyodrębnienia na rok 2019 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych budżet Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia na rok 2019 wynosi 289.800 PLN.

Zapraszamy do składania wniosków (wniosek do pobrania poniżej) i przekazania:

- osobiście na ręce każdego radnego
- pocztą na adres Rady: ul. Szyprów 3, 80-335 Gdańsk
- mail: jerzy.kolczynski.gdansk@wp.pl

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 09.05.2019r.

Jednocześnie - zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy z dnia 25.04.2019 - przekazujemy do konsultacji społecznych projekt budżetu na rok 2019.

CZEKAMY NA WASZE POMYSŁY!!!!!!!!