Informacja dot. złożonych wniosków o dofinansowanie z budżetu Rady Dzielnicy

Szanowni Państwo,

Poniżej nformacja Zarządu RD ŻWJT dot. złożonych wniosków o dofinansowanie z budżetu Rady Dzielnicy.

Działając w oparciu o uchwałę Rady Dzielnicy ŻWJT nr II/14/2019 z dnia 09.05.2015, Zarząd RD ŻWJT na posiedzeniach w dniach 29.05.19 oraz 01.07.19 podjął decyzję o dofinansowaniu poniższych projektów:

I. Wnioski zaakceptowane

1. Szkoła Podstawowa nr 60 – uzupełnienie wyposażenia sali integracji sensorycznej, sprzęt monitorujący, karty i czytnik systemu dostępu, wsparcie dla uczniów potrzebujących – 20.000 PLN
2. Szkoła Podstawowa nr 77 – dofinansowanie obchodów 50-lecia szkoły, wycieczek szkolnych, festynu rodzinnego, zajęć edukacyjnych, zakup pomocy dydaktycznych – 20.000 PLN
3. Szkoła Podstawowa nr 89 – częściowe dofinansowanie wyposażenia Sali multimedialnej do nauki języków obcych, zajęcia komputerowe dla seniorów – 20.000 PLN
4. Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących – zakup urządzeń siłowni plenerowej – 20.000 PLN
5. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 26 – dofinansowanie spotkań teatralnych, prelekcji podróżniczych, warsztatów fotograficznych dla seniorów, zakup sprzętu multimedialnego – 12.500 PLN
6. Przedszkole nr 48 – wyposażenie sali rehabilitacyjnej, zakup pomocy dydaktycznych – 7.000 PLN
7. Przedszkole nr 60 – remont i modernizacja sal dydaktycznych – 7.000 PLN
8. Przedszkole nr 64 – remont i modernizacja sal dydaktycznych – 7.000 PLN
9. Pomorski Klub Orientacji „Harpagan” – dofinansowanie organizacji Dzielnicowej Imprezy na Orientację „Harpuś” – 4.000 PLN
10. Bractwo Przygody „Almanak” – rodzinna Gra Terenowa na Orientację – 4.000 PLN
11. W. Niewęgłowska – warsztaty decoupage – 2.000 PLN
12. A. Bielska – warsztaty rękodzielnicze – 2.000 PLN

II. Wnioski przeznaczone do dalszych prac

1. A. Hallman – oświetlenie i chodnik przy ZSSiO – w zakresie oświetlenia wniosek odrzucony (teren nie leży w gestii RD ŻWJT), chodnik - wniosek do ponownego rozpatrzenia po konsultacji z WPR UM Gdańsk
2. K. Duljas – budowa huśtawek dla dzieci – koncepcja zagospodarowania wstępnie zaakceptowana, niezbędna wizja lokalna i kontakt z Wnioskodawcą w celu ustalenia szczegółów dot. kompleksowego zagospodarowania terenu między ul. Pomorską a Potokiem Oliwskim
3. K. Duljas – budowa wiaty grillowej wraz z hamakami – jak wyżej
4. N. Wojciechowicz – budowa chodnika pomiędzy SP 60 a parkingiem – wniosek do ponownego rozpatrzenia po konsultacji z WPR, wniosek zawiera się we wniosku „Chłopski Fyrtel” złożonym do Budżetu Obywatelskiego, dalsze prace nad wnioskiem po rozstrzygnięciu głosowania nad BO
5. J. Maślak – kobiece metamorfozy – wniosek nie zaakceptowany ze względu na wąską formułę projektu, kontakt z Wnioskodawcą dot. zmiany formuły projektu

III. Wnioski odrzucone

1. M.F. Witkowscy – warsztaty fotograficzne dla seniorów – wniosek zawierający się w zaakceptowanym wniosku WiMBP
2. K. Duljas – budowa trampolin całorocznych dla dzieci – wniosek dot. inwestycji na terenie nie leżącym w gestii RD ŻWJT

Łączna kwota zaakceptowanych wniosków: 125.500 PLN
Pozostałe środki w budżecie RD ŻWJT: 164.300 PLN