Komunikat

Komunikat Zarządu Rady Osiedla Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia

W dniu 09.05.2013 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział XV Cywilny uchylił Uchwałę Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Żabianka" nr. 9/2012 z dnia 12.03.2012 r. o wykluczenie z członkostwa członka spółdzielni i jednej z naszych Radnych.

Sąd nie stwierdził celowego i umyślnego działania na szkodę sp-ni ani rażącego niedbalstwa na rzecz innych członków sp-ni, co było powodem wykluczenia.

Sąd podkreślił, że poprzez fakt uczenistczenia w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Gdańsku w sprawie podpisania porozumienia pomiędzy SM Żabianka i Gminą oraz podpisanie listy obecności bez zabierania głosu, wykluczona w żaden sposób nie przyczyniła się do decyzji Komisji Rewizyjnej RM G w sprawie.

Zdaniem Sądu, nie można uznać za niedbalstwo stawianego przez Radę Nadzorczą Spółdzielni zarzutu, że uczestniczka będąc Radną Rady Osiedla (jednostki pomocniczej Miasta) podjęła negatywną opienię na temat porozumienia, wobec faktu, że Rada Osiedla nie wyraziła opinii negatywnej na temat porozumienia, a od podpisywania porozumienia jest Zarząd Spółdzielni a nie Rada.

Nie ma żadnych podstaw, aby oskarżyć wykluczoną o działanie na szkodę spółdzielni.

Wyrok uprawomocni się za 14 dni.

 

W załącznikach komunikat, oraz informacja dotycząca ujęcia w projekcie budżetu Miasta Gdańska na rok 2013 zadań dla jednostki pomocniczej.

Obraz: