Planowane zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na naszym terenie

Biuro Rozwoju Gdańska uprzejmie informuje, iż Prezydent Miasta Gdańska zamierza przedłożyć Radzie Miasta Gdańska projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Jelitkowo rejon ulicy Jelitkoweskiej 6 w mieście Gdańsku

Poniżej do pobrania są szczegóły informacji