Spotkania w Bobliotece

IV Sesja Rady Dzielnicy ŻWJT

Na IV Sesji Rady Dzielnicy Żabianka Wejhera Jelitkowo Tysiąclecia

  Radni podjęli uchwały w temacie:

     * Uchwała IV/14/15  - zatwierdzenie Regulaminu Rady Dzielnicy.

     * Uchwała IV/15/15  - zatwierdzenie Regulaminu Komisji Rewizyjnej.

     * Uchwała IV/16/15  - zatwierdzenie wniosków do Studium uwarunkowań.

  Obrady prowadził całonek Zarządu Radny Bogusław Zandrowicz. 

Uchwały oraz protokół z obrad IV sesji Rady Dzielnicy dostępne są w zakładce "Dokumenty"

IV sesja porządzek obrad

Gdańsk, dnia. 30.XI. 2015 r.

 

Pani/Pan Radny

Rady Dzielnicy ŻWJT

Mieszkańcy Osiedla

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt. 1 Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r., z późniejszymi zmianami).

 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy ŻWJT zwołuje:

Obrady IV sesji Rady dzielnicy w dniu 8 grudnia 2015 r.  o godz. 18.00  w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 7 przy ul. Orłowskiej 13 z następującym porządkiem obrad:

Z gazety Żabianka

Reportaż z Jalitkowa.

Infolinia onkologiczna

W związku  z narastającą zachorowalnością i umieralnością mieszkańców Pomorza na choroby nowotworowe Samorząd Województwa Pomorskiego podejmuje szereg działań,  które mogą  zmniejszyć  wskaźniki epidemiologiczne.

 Jedną  z takich form jest Infolinia Onkologiczna, która działa na terenie  Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku  i pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Infolinia Onkologiczna  jest  formą  przekazu informacji  oraz kompetentnego wsparcia dla pacjentów i ich rodzin.

W założeniu Infolinia ma u pacjentów budzić nadzieje, że szybko zastosowana diagnostyka i terapia przyniesie poprawę stanu zdrowia  lub wyleczenie.

Zakres usług – porad Infolinii  jest szeroki i obejmuje informacje:

Zaproszenie do Biblioteki

Skansen w Jelitkowie

Trwa przebudowa ul. Bałtyckiej wraz z infrastrukturą z przeznaczeniem na deptak,

z równoczesnym  wykonaniem izolacji ścian budynków.

Inwestycja została zgłoszona do realizacji przez Radę Dzielnicy ŻWJT Uchwałą priorytetową

w 2014 r.

Przebudowa ulicy jest częścią zamierzenia, zgłoszonego przez Radę Dzielnicy na spotkaniu

z Prezydentem Miasta Gdańska  Pawłem Adamowiczem w dniu 23 października 2013 r. , w wyniku którego to zamierzenia, ul. Bałtycka wraz z usytuowanymi przy niej unikalnymi, zabytkowymi domkami rybackimi  ma stać się skansenem, terenem rekreacyjnym dla mieszkańców i turystów oraz wizytówką dla miasta Gdańska.

Przewiduje się wynajęcie domków na działalność artystyczną pod warunkiem wystawiania swoich prac przez artystów  jak również wynajęcie domków na działalność usługową – artystyczną np. rękodzielnictwo.

List otwarty

Niniejszym publikujemy list otwarty Przewodniczącej Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia do Mieszkańców. Zapraszamy do zapoznania się z treścią. Pliki dostępne w formacie PDF oraz w formacie DOC (Word 97-2003).

 

Nadanie Szkole imienia Tadeusza Mazowieckiego

W uroczystośiach uczestniczyli przedstawiciele Miasta Gdańsk , arcybiskup Gocłowski , księża,młodzież ,organizacje polityczne , mieszkańcy i przyjaciele. 

Tadeusz Mazowiecki patronem.

Tadeusz Mazowiecki będzie patronem gdańskich szkół.

Strony

Subscribe to rdzwjt.gda.pl RSS