IV Sesja Rady Dzielnicy ŻWJT

Na IV Sesji Rady Dzielnicy Żabianka Wejhera Jelitkowo Tysiąclecia

  Radni podjęli uchwały w temacie:

     * Uchwała IV/14/15  - zatwierdzenie Regulaminu Rady Dzielnicy.

     * Uchwała IV/15/15  - zatwierdzenie Regulaminu Komisji Rewizyjnej.

     * Uchwała IV/16/15  - zatwierdzenie wniosków do Studium uwarunkowań.

  Obrady prowadził całonek Zarządu Radny Bogusław Zandrowicz. 

Uchwały oraz protokół z obrad IV sesji Rady Dzielnicy dostępne są w zakładce "Dokumenty"

IV sesja porządzek obrad

Gdańsk, dnia. 30.XI. 2015 r.

 

Pani/Pan Radny

Rady Dzielnicy ŻWJT

Mieszkańcy Osiedla

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt. 1 Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r., z późniejszymi zmianami).

 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy ŻWJT zwołuje:

Obrady IV sesji Rady dzielnicy w dniu 8 grudnia 2015 r.  o godz. 18.00  w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 7 przy ul. Orłowskiej 13 z następującym porządkiem obrad:

Z gazety Żabianka

Reportaż z Jalitkowa.

Infolinia onkologiczna

W związku  z narastającą zachorowalnością i umieralnością mieszkańców Pomorza na choroby nowotworowe Samorząd Województwa Pomorskiego podejmuje szereg działań,  które mogą  zmniejszyć  wskaźniki epidemiologiczne.

 Jedną  z takich form jest Infolinia Onkologiczna, która działa na terenie  Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku  i pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Infolinia Onkologiczna  jest  formą  przekazu informacji  oraz kompetentnego wsparcia dla pacjentów i ich rodzin.

W założeniu Infolinia ma u pacjentów budzić nadzieje, że szybko zastosowana diagnostyka i terapia przyniesie poprawę stanu zdrowia  lub wyleczenie.

Zakres usług – porad Infolinii  jest szeroki i obejmuje informacje:

Zaproszenie do Biblioteki

Skansen w Jelitkowie

Trwa przebudowa ul. Bałtyckiej wraz z infrastrukturą z przeznaczeniem na deptak,

z równoczesnym  wykonaniem izolacji ścian budynków.

Inwestycja została zgłoszona do realizacji przez Radę Dzielnicy ŻWJT Uchwałą priorytetową

w 2014 r.

Przebudowa ulicy jest częścią zamierzenia, zgłoszonego przez Radę Dzielnicy na spotkaniu

z Prezydentem Miasta Gdańska  Pawłem Adamowiczem w dniu 23 października 2013 r. , w wyniku którego to zamierzenia, ul. Bałtycka wraz z usytuowanymi przy niej unikalnymi, zabytkowymi domkami rybackimi  ma stać się skansenem, terenem rekreacyjnym dla mieszkańców i turystów oraz wizytówką dla miasta Gdańska.

Przewiduje się wynajęcie domków na działalność artystyczną pod warunkiem wystawiania swoich prac przez artystów  jak również wynajęcie domków na działalność usługową – artystyczną np. rękodzielnictwo.

List otwarty

Niniejszym publikujemy list otwarty Przewodniczącej Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia do Mieszkańców. Zapraszamy do zapoznania się z treścią. Pliki dostępne w formacie PDF oraz w formacie DOC (Word 97-2003).

 

Nadanie Szkole imienia Tadeusza Mazowieckiego

W uroczystośiach uczestniczyli przedstawiciele Miasta Gdańsk , arcybiskup Gocłowski , księża,młodzież ,organizacje polityczne , mieszkańcy i przyjaciele. 

Tadeusz Mazowiecki patronem.

Tadeusz Mazowiecki będzie patronem gdańskich szkół.

Rozpoczęły się konsultacje społeczne

Wiesz, że możesz mieć wpływ na rozwój Gdańska?

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programów Operacyjnych do dokumentu „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta”. Każdy mieszkaniec Gdańska może zgłosić  2swoje uwagi do 19 listopada015 r.

Strony

Subscribe to rdzwjt.gda.pl RSS