Każdego co kocha świat i przyrodę - przygodę.

Zapraszamy na wspaniałe spotkanie i uniesienie zmysłów, przeniesienie się tam gdzie można docierać i spełnić swoje ukryte miejsca.  

Zapraszamy serdecznie. Najmilsze pozdrowienia dla Marka Kamińskiego. 

             Myśleć to, co prawdziwe, czuś, to co piękne, kochać,                                                                        co dobre -w tym jest cel rozumnego życia.

 

Zapraszamy 22 X.2015 rok godz 18,oo. 

Biblioteka  ul.Gospody 3 b.  GDAŃSK-ŻABIANKA.

Gdańsk biega.

    Już 18 października br. po raz siódmy gdańszczanie pobiegną w najbardziej rodzinnej imprezie biegowej w Polsce. Gdańsk Biega to przedsięwzięcie, które promuje aktywność w każdym wieku, a że biegać każdy może pokazały poprzednie edycje, w których jednorazowo na starcie stawiało się nawet 4500 uczestników.

DZIEŃ NAUCZYCIELA

          Wszystkim nauczycielom składamy serdeczne życzenia z okazji

               Dnia Edukacji Narodowej - Dnia Nauczyciela

 za wychowywanie naszych dzieci i młodzieży, za trud i ciężką pracę w spełnieniu misji.

Również naszym Radnym , którzy pełnią ten zaszczytny zawód i wykonują pracę społeczną.

  " Sztuka wychowania polega na znajomości środków,

     za pomocą których można nadać ciału większą siłę

    i krzepliwość,wykształcić umysł i uszlachetnić duszę. "  

                 Składa Rada Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia.

 / Claude Adrien Helevetius/

Szanownym Seniorom wszelkiej pomyślności w życiu.

RADA DZIELNICY ŻABIANKA - WEJHERA -                                    JELITKOWO - TYSIĄCLECIA .
 
Składa z serca płynące życzenia dla Seniorów, spełnienia się tego co        najbardziej sobie życzą, zdrowia i dobrego samopoczucia ,samych                radosnych chwil i satysfakcji spełnienia swoich marzeń.
 

III Sesja Rady Dzielnicy

Na III Sesji Rady Dzielnicy Żabianka-Jelitkwo-Tysiąclecia 

Radni podjęli uchwały w temacie:

         * Uchwała III/12/15 Regulamin Rady Dzielnicy Ż-W-J-T.

         * Uchwała III/13/15 Regulamin Komisji Rewizyjnej.

Obrady prowadził członek Zarządu Radny Zbigniew Mania.

Rada Dzielnicy podziękowała Radnej Gdańska  Małgorzacie Chmiel za współpracę w obecnej i poprzednniej kadencji, życząc powodzenia kandydatce w wyborach do Sejmu RP.

Wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim

W linku wyniki głosowania ogólnomiejskiego i dzielnicach.

 http://www.gdansk.pl/budzet-obywatelski,2039,40029.html

 

Wyniki głosowania Dzielnica  "Żabianka-Wejhera_Jelitkowo-Tysiąclecia "

Obrady III sesji Rady Dzielnicy

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt. 1 Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego załącznik do Uchwały  nr LII/1187/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz .Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r. , z późniejszymi zmianami).

Przewodnicząca Rady Dzielnicy ŻWJT zwołuje:

obrady III sesji Rady Dzielnicy  w dniu 29 września  2015 r. o godz. 18.00  w Liceum Ogólnokształcącym „Collegium Gedanense”,  Gdańsk Żabianka ul. Sztormowa 9

z następującym porządkiem obrad:

Bezpłatne zajęcia gimnastyczno-ruchowe oraz zajęcia komputerowe

Szkoła Podstawowa nr 60, Centrum Pracy Socjalnej 4 MOPR w Gdańsku, Warsztaty Terapii Zajęciowej PSOUU oraz Rada Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

Zapraszają

Seniorki i Seniorów z Osiedla Tysiąclecia na:

- zajęcia gimnastyczno - ruchowe w środy w godzinach 13:45-14:45, oraz

- zajęcia komputerowe w poniedziałki w godzinach 12:45-13:45

do Szkoły Podstawowej nr 60, ul. Chłopska 64.

Zajęcia dla mieszkańców są bezpłatne!

Zapisy i więcej informacji:

Milena, tel. 602 632 228, e-mail: m.dominik@mopr.gda.pl

Obraz: 

Dyżury Radnych

Zamieszczamy na stronie aktualne zaproszenie na spotkania z Radnymi - dyżury.

Ogólnodostępny plac zabaw i siłownia

Rada Dzielnicy ŻWJT zaprasza Dzieci i Mieszkańców do korzystania z ogólnodostępnego placu zabaw i siłowni znajdującej się na terenie Szkoły nr 7 przy ul. Orłowskiej 13.

Rada Dzielnicy dofinansowała w/w inwestycję kwotą 15.5 tys.zł

Obraz: 

Strony

Subscribe to rdzwjt.gda.pl RSS