Rozpoczęły się konsultacje społeczne

Wiesz, że możesz mieć wpływ na rozwój Gdańska?

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programów Operacyjnych do dokumentu „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta”. Każdy mieszkaniec Gdańska może zgłosić  2swoje uwagi do 19 listopada015 r.

Każdego co kocha świat i przyrodę - przygodę.

Zapraszamy na wspaniałe spotkanie i uniesienie zmysłów, przeniesienie się tam gdzie można docierać i spełnić swoje ukryte miejsca.  

Zapraszamy serdecznie. Najmilsze pozdrowienia dla Marka Kamińskiego. 

             Myśleć to, co prawdziwe, czuś, to co piękne, kochać,                                                                        co dobre -w tym jest cel rozumnego życia.

 

Zapraszamy 22 X.2015 rok godz 18,oo. 

Biblioteka  ul.Gospody 3 b.  GDAŃSK-ŻABIANKA.

Gdańsk biega.

    Już 18 października br. po raz siódmy gdańszczanie pobiegną w najbardziej rodzinnej imprezie biegowej w Polsce. Gdańsk Biega to przedsięwzięcie, które promuje aktywność w każdym wieku, a że biegać każdy może pokazały poprzednie edycje, w których jednorazowo na starcie stawiało się nawet 4500 uczestników.

DZIEŃ NAUCZYCIELA

          Wszystkim nauczycielom składamy serdeczne życzenia z okazji

               Dnia Edukacji Narodowej - Dnia Nauczyciela

 za wychowywanie naszych dzieci i młodzieży, za trud i ciężką pracę w spełnieniu misji.

Również naszym Radnym , którzy pełnią ten zaszczytny zawód i wykonują pracę społeczną.

  " Sztuka wychowania polega na znajomości środków,

     za pomocą których można nadać ciału większą siłę

    i krzepliwość,wykształcić umysł i uszlachetnić duszę. "  

                 Składa Rada Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia.

 / Claude Adrien Helevetius/

Szanownym Seniorom wszelkiej pomyślności w życiu.

RADA DZIELNICY ŻABIANKA - WEJHERA -                                    JELITKOWO - TYSIĄCLECIA .
 
Składa z serca płynące życzenia dla Seniorów, spełnienia się tego co        najbardziej sobie życzą, zdrowia i dobrego samopoczucia ,samych                radosnych chwil i satysfakcji spełnienia swoich marzeń.
 

III Sesja Rady Dzielnicy

Na III Sesji Rady Dzielnicy Żabianka-Jelitkwo-Tysiąclecia 

Radni podjęli uchwały w temacie:

         * Uchwała III/12/15 Regulamin Rady Dzielnicy Ż-W-J-T.

         * Uchwała III/13/15 Regulamin Komisji Rewizyjnej.

Obrady prowadził członek Zarządu Radny Zbigniew Mania.

Rada Dzielnicy podziękowała Radnej Gdańska  Małgorzacie Chmiel za współpracę w obecnej i poprzednniej kadencji, życząc powodzenia kandydatce w wyborach do Sejmu RP.

Wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim

W linku wyniki głosowania ogólnomiejskiego i dzielnicach.

 http://www.gdansk.pl/budzet-obywatelski,2039,40029.html

 

Wyniki głosowania Dzielnica  "Żabianka-Wejhera_Jelitkowo-Tysiąclecia "

Obrady III sesji Rady Dzielnicy

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt. 1 Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego załącznik do Uchwały  nr LII/1187/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz .Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r. , z późniejszymi zmianami).

Przewodnicząca Rady Dzielnicy ŻWJT zwołuje:

obrady III sesji Rady Dzielnicy  w dniu 29 września  2015 r. o godz. 18.00  w Liceum Ogólnokształcącym „Collegium Gedanense”,  Gdańsk Żabianka ul. Sztormowa 9

z następującym porządkiem obrad:

Bezpłatne zajęcia gimnastyczno-ruchowe oraz zajęcia komputerowe

Szkoła Podstawowa nr 60, Centrum Pracy Socjalnej 4 MOPR w Gdańsku, Warsztaty Terapii Zajęciowej PSOUU oraz Rada Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

Zapraszają

Seniorki i Seniorów z Osiedla Tysiąclecia na:

- zajęcia gimnastyczno - ruchowe w środy w godzinach 13:45-14:45, oraz

- zajęcia komputerowe w poniedziałki w godzinach 12:45-13:45

do Szkoły Podstawowej nr 60, ul. Chłopska 64.

Zajęcia dla mieszkańców są bezpłatne!

Zapisy i więcej informacji:

Milena, tel. 602 632 228, e-mail: m.dominik@mopr.gda.pl

Obraz: 

Dyżury Radnych

Zamieszczamy na stronie aktualne zaproszenie na spotkania z Radnymi - dyżury.

Strony

Subscribe to rdzwjt.gda.pl RSS