Wybrani radni do Rady Dzielnicy ŻWJT

Wyniki oddanych głosów na radnych Dzielnicy ŻWJT

UWAGA. Termin złożenia ślubowania na radnych.

     10 kwietnia br. godz. 18:00 (środa)

(okręg nr 6)

  1. Oliwa

  2. Osowa

  3. Kokoszki

Kandydaci do Rady Dzielnicy ŻWJT.

Obwieszczenie
Miejskiej Komisji ds. Wyborów
w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku z dnia 24 marca 2019 roku

Budżet Obywatelski na 2020 rok.

 

Budżet Obywatelski 2020 w Gdańsku

 

W dniu 20 marca rozpoczynamy siódmą edycją budżetu obywatelskiego. Do 16 kwietnia każda gdańszczanka, każdy gdańszczanin będzie mógł złożyć projekt, czyli zgłosić propozycję co zmienić w swojej dzielnicy lub w mieście.

Wszystkim Panią serdeczne życzenia i każdego dnia radości

W Dniu Kobiet serdeczne życzenia za każdy dzień poświęcony dla innych składamy serdeczne życzenia pomyślnego zdrowia i szczęśliwych dni na co dzień .

 

składa Zarząd Rady Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

Uwaga. Przedstawiam zgłoszonych kandydatów do Rady Dzielnicy.

   ŻABIANKA-WEJHERA-JELITKOWO-TYSIĄCLECIA (30 kandydatów/15 mandatów)

Termin zgłaszania kandydatów upływa 22 luty 2019 r.

Wybory do Rad Dzielnic w obecnej kadencji

DZIELNICA- "ŻANIANKA - WEJHERA- JELITKOWO- TYSIĄCLECIA"

Pełnomocnictwo do reprezentowania wobec MKW ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych (75 KB)

Lista zgłoszenia kandydata do Rady Dzielnicy

Zgłoszenie Kandydata
na Radnego Dzielnicy................................................................................................................

Zgłoszenia do kandydowania w Radzie Dzielnicy.

Kto może brać udział w głosowaniu

Uprawnienie do udziału w głosowaniu w wyborach w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku zarządzonych na dzień 24 marca 2019r. ma obywatel polski, który:

* najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

Strony

Subscribe to rdzwjt.gda.pl RSS