Zgłoszenia do kandydowania w Radzie Dzielnicy.

Kto może brać udział w głosowaniu

Uprawnienie do udziału w głosowaniu w wyborach w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku zarządzonych na dzień 24 marca 2019r. ma obywatel polski, który:

* najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

Wybory do Rad Dzielnic

Komunikaty Prezydenta Miasta

Ferie

 

 
 

Dzień dobry,

 

Uprzejmie prosimy o rozpropagowanie informacji wśród Radnych Dzielnic miasta Gdańska:

 

FERIE ZIMOWE W GDAŃSKIM ZESPOLE SCHRONISK  I SPORTU SZKOLNEGO 2019

 

Ferie Zimowe organizowane są dla dzieci w  wieku 10-15 lat zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska. 

Ferie są zorganizowane w naszych dwóch placówkach:

Filia SSM Gdańsk ul. Kartuska 245 B 

Filia SSM Gdańsk  Al. Grunwaldzka 244

 

 

Szczegółowe informację oraz dokumenty znajdą państwo na stronie :

Budżet Obywatelski.

 

Prezydent na Żabiance

Pan Prezydent Paweł Adamowicz nie żyje.

Odszedł zamordowany przez nienawiść..!!

Podziękowanie

Rada Dzielnicy ŻWJT składa serdeczne życzenia

         

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz na Nowy Rok 2019

           Rada Dzielnicy Żabianka Wejhera Jelitkowo Tysiąclecia

składa najserdeczniejsze życzenia dla mieszkańców i wszystkich podmiotów współpracujących, życząc satysfakcji i zdrowia, szczęcia i radości, każdego szczęśliwego dnia i dużo uśmiechu i życzliwości dla każdego.

 

    

 

Wybór Przewodniczącego Rady Dzielnicy ŻWJT

Na sesji w dniu 06.12.2018 roku wybrano na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Żabianka- Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia Radnego Andrzeja Malinowskiego.

Nowe władze Rady Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia :

Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy ŻWJT Bogusław Zandrowicz

Zastepca Przewodniczącego Zarżadu Dzielnicy ŻWJT Piotr Pawłowski

Przewodniczący Rady Dzielnicy ŻWJT  Andrzej Malinowski.

Zapraszamy na XIX sesję Rady Dzielnicy ŻWJT /część II

W dniu 06.12.2018 roku zapraszam na drugą częśc sesji XIX Rady DzielnicyŻWJT.

W drugiej części nastapi dalsze kontynuowanie sesji i wybór Przewodniczącego Rady Dzielnicy ŻWJT i podjęcie uchawł.

Liczymy na aktywność radnych i mieszkańców.

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy ŻWJT

Andrzej Malinowski.

 

Zapraszamy na XIX sesję Rady Dzielnicy ŻWJT

                                                           Pani/Pan Radny

Rady Dzielnicy ŻWJT

Na podstawie § 18 . 1. Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r., z późniejszymi zmianami). 

Zwołuję XIX sesję Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia w dniu  
29 listopada 2018 r. o godz. 18.00  w Szkole Podstawowej nr 89 przy ul. Szyprów 3 
z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.    Zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej

Strony

Subscribe to rdzwjt.gda.pl RSS