Zmiany we władzach po XVIII sesji Rady Dzielnicy ŻWJT

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy ŻWJT Łukasz Bejm złożył rezygnację z pełnionej funkcji w związku z wyborem do Rady Miasta Gdańska na Radnego z naszej Dzielnicy. Dziękujemy za dotychczasową współpracę i życzymy powodzenia na nowym stanowisku we władzach Miasta Gdańska.

Wybrano nowy Zarząd Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia.

Na Funkcję Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ŻWJT powołano radnego

Bogusława Zandrowicza

na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ŻWJT  został powołany radny

Piotr Pawłowski.

Obowiązki Przewodniczącego Rady Dzielnicy ŻWJT pełni Andrzej Malinowski.

 

Dyżury Radnych.

                                                   RADA DZIELNICY

Żabianka –Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia

Jednostka Pomocnicza Miasta Gdańska

                                                    Dyżury Radnych

                         w siedzibie Biblioteki Filia nr 26 Gdańsk ul. Gospody 3 b

                           II poniedziałek miesiąca w godzinach od 11.00 – 12.00

                          III poniedziałek miesiąca w godzinach od 17.00- 18.00

 

 

Data dyżuru

godzina

 Imię i nazwisko Radnego

08.10.2018

11.00-12.00

Zapraszam na XVIII sesję Rady Dzielnicy ŻWJT

                                                          Pani/Pan Radny

Rady Dzielnicy ŻWJT

Na podstawie § 18 . 1. Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r., z późniejszymi zmianami). 

Zwołuję XVIII sesję Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia w dniu  
14 listopada 2018 r. o godz. 18.00  w Szkole Podstawowej nr 89 przy ul. Szyprów 3 
z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.    Podjęcie Uchwały nr XVIII/47/18w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

Zapraszamy na XVII sesję Rady Dzielnicy ŻWJT

                      Pani/Pan Radny Rady Dzielnicy ŻWJT

Na podstawie § 18 . 1. Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r., z późniejszymi zmianami). 

Zwołuję XVII sesję Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia w dniu  
22 października 2018 r. o godz. 18.00  w Szkole Podstawowej nr 89 przy ul. Szyprów 3 
z następującym porządkiem obrad:

         1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

         2.     Przyjęcie porządku obrad.

Baza Priorytetów Inwestycyjnych Rady Miasta Gdańska

Zapraszamy na XVII sesję Rady Dzielnicy ŻWJT

UWAGA.!

XVII sesja Rady Dzielnicy ŻWJT w dniu 18.06.2018 roku z powodu braku kworum się nie odbyła. 

Sznowni Państwo Radni, Szanowni Mieszkańcy.

Zapraszam na XVII seje Rady Dzielnicy ŻWJT, która odbędzie się w dniu 18.06.2018 roku o godzinie 18,00 w Szkole podstawowej Nr 89 przy u. Szyprów 3.

Pani/Pan Radny

Rady Dzielnicy ŻWJT

Na podstawie § 18 . 1. Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r., z późniejszymi zmianami). 

Zwołuję XVII sesję Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia w dniu  
18 czerwca 2018 r. o godz. 18.00  w Szkole Podstawowej nr 89 przy ul. Szyprów 3 
z następującym porządkiem obrad:

Uchwała Rady Dzielnicy ŻWJT do Budżetu Obywatelskiego 2019

                                                  Uchwała Nr  XVI/40/18

Rady Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

z dnia 8 maja 2018 roku

opinia Rady Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia 

dotycząca projektów dzielnicowych zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2019
Na podstawie §15 ust. 1 pkt. 15 Statutu Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia stanowiącego załącznik do Uchwały 
Nr LII/1187/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014  r., poz. 2020 z późń. zm.) 

Rada Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiącleciauchwala, co następuje: 

Szanowni Mieszkańcy i Radni. Zapraszam na XVI sesję Rady Dzielnicy Żwjt.

                                                             Pani/Pan Radny

Rady Dzielnicy ŻWJT

Na podstawie § 18 . 1. Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r., z późniejszymi zmianami). 

Zwołuję XVI sesję Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia w dniu  
8 maja 2018 r. o godz. 18.00  w Szkole Podstawowej nr 89 przy ul. Szyprów 3 
z następującym porządkiem obrad:

      1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

      2.     Przyjęcie porządku obrad.

Wesołych Świąt!

Eko - dotacje do zmiany pieca węglowego na ekologiczne.

Zapraszamy do zapoznania się środkami przeznaczonymi na wymianę ogrzewania węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe lub podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej). Dopłata wynosi do 6000,00 zł. zgodnie z uchwałą Rady Miasta.

Strony

Subscribe to rdzwjt.gda.pl RSS