Uwaga. Budżet Obywatelski wnioski do projektów.

Budżet Obywatelski po raz piąty. Gdańszczanie, macie do wydania 14 mln złotych!

Zaproszenie na XII sesję Rady Dzielnicy ŻWJT

Szanowni Radnni i Mieszkańcy.

Mam zaszczyt zaprosić na najbliższą sesję.

Pani/Pan Radny

Rady Dzielnicy ŻWJT

Na podstawie § 18 . 1. Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r., z późniejszymi zmianami).

Zwołuję XII sesję Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia w dniu  
8 marca 2017 r. o godz. 18.00  w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 8
przy ul. Szyprów 3 z następującym porządkiem obrad:

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.      Prezentacja założeń Strefy Płatnego Parkowania (p. Tomasz Wawrzonek – ZDiZ).

Sprawozdanie Zarządu Dzielnicy ŻWJT za rok 2016

Sprawozdanie z działalności
Zarządu Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia
za rok 2016

 

W 2016 roku odbyło się 6 sesji Rady Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia kadencji 2015-2019:

V – 15 marca

VI – 5 kwietnia

VII – 26 kwietnia

VIII – 29 czerwca

IX – 29 sierpnia

X – 9 listopada

 

W ich trakcie podjęto 15 uchwał, których projekty przygotował Zarząd – siedem dot. zmian osobowych w Radzie, pięć dot. zagospodarowania terenów Dzielnicy, dwie dot. środków finansowych Rady, jedna dot. spraw regulaminowych.

 

W kwietniu nastąpiła zmiana w składzie Zarządu Dzielnicy – po rezygnacji ówczesnej Przewodniczącej zgodnie ze Statutem został rozwiązany cały Zarząd. Nowym Przewodniczącym został Łukasz Bejm a jego Zastępcą Piotr Pawłowski, zrezygnowano z powołania dodatkowych osób do składu Zarządu.

 

Projekt Uchwały nr XI/33/17

                                                                                                          projekt

                                                      Uchwała Nr XI/33/17

Rady Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

z dnia ……. 2017 roku

 

w sprawie przeznaczenia środków finansowych

 

 

Zapraszam na XI sesję Rady Dzielnicy ŻWJT

Pani/Pan Radny

Rady Dzielnicy ŻWJT

Na podstawie § 18 . 1. Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r., z późniejszymi zmianami).

Zwołuję XI sesję Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia w dniu  
22 lutego 2017 r. o godz. 18.00  w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 8
przy ul. Szyprów 3 z następującym porządkiem obrad:

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli Zarządu za rok 2016.

4.      Przyjęcie rocznego sprawozdania z pracy Zarządu za rok 2016.

Fałszywa informacja

 

Spotkanie z Prezydentem Miasta Gdańska

Spotkanie z mieszkańcami- Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

Zaproszenie na spotkanie.

Obchód Dzielnicy przez Prezydenta Gdańsk

Spotkanie z Prezydentem Miasta Gdańsk

Zapraszamy mieszkańców do udziału i dyskusji w sprawach dotyczących naszej Dzielnnicy.

 

Strony

Subscribe to rdzwjt.gda.pl RSS