Informacja dla wszystkich.

Budżet obywatelski 2018

Szanowni Państwo,

lista projektów dzielnicy dopuszczonych do głosowania, dostępne są na stronie http://www.gdansk.pl/budzet-obywatelski oraz do pobrania w załączniku.   

Plan zagospodarowania przestrzennego

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy Państwu obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska dotyczące projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
 

Obwieszczenie do odczytania poniżej:

Strona 1

Strona 2

Strona 3

Szczegóły dotyczące projektów w Jelitkowie:

Jelitkowo - wejścia na plażę nr 75, 76, 77 i 78 na przedłużeniu ulicy Jantarowej w Gdańsku (link - projekt nr 0147)

Dyżury Radnych Rady Dzielnicy ŻWJT

                         RADA DZIELNICY

      Żabianka –Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia

         Jednostka Pomocnicza Miasta Gdańska

Dyżury Radnych w siedzibie Biblioteki Filia nr 26 Gdańsk ul. Gospody 3 b

II poniedziałek miesiąca w godzinach od 11.00 – 12.00

III poniedziałek miesiąca w godzinach od 17.00 - 18.00

 

Data dyżuru

godzina

 Imię i nazwisko Radnego

20.11.2017

17.oo-18.oo

Dorota Katarzyna Piotrowska

Piotr Pawłowski

Zaproszenie na XIV sesję Rady Dzielnicy ŻWJT

 

Informuję, że w dniu 28 września 2017 roku , XIV sesja nie odbyła się z powodu braku kworum.                                                                                                                                   Z  uwagi na pilność podjęcia decyzji zapraszam Szanownych Radnych na zwołaną sesję na dzień 12 października 2017 roku na godz. 18,00. Zapraszamy mieszkańców dzielnic.

 

Zaproszenie na XIV sesję Rady Dzielnicy ŻWJT

Pani/Pan Radny

Rady Dzielnicy ŻWJT

Na podstawie § 18 . 1. Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r., z późniejszymi zmianami).

Zwołuję XIV sesję Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia w dniu  
28 września 2017 r. o godz. 18.00  w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego
nr 8 przy ul. Szyprów 3 z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

78 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Dyżury Radnych Rady Dzielnicy ŻWJT

Zapraszamy na XIII sesję Rady Dzielnicy ŻWJT

Pani/Pan Radny

Rady Dzielnicy ŻWJT

Na podstawie § 18 . 1. Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r., z późniejszymi zmianami).

Zwołuję XIII sesję Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia w dniu  
13 czerwca 2017 r. o godz. 18.00  w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego
nr 8 przy ul. Szyprów 3 z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Omówienie propozycji wniosków do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych Miasta Gdańska.

Gdańska Baza Projektów Inwestycyjnych

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,

W naszym mieście rozpoczęła się procedura przyjmowania wniosków do Bazy Projektów Inwestycyjnych w ramach Wieloletniego Planowania Inwestycyjnego. Przekazujemy Państwu niniejszym pismo przewodnie w tej sprawie.

Do dnia 19 czerwca Wydział Programów Rozwojowych przyjmuje wnioski wypełnione wg określonych reguł. Mieszkańcy składają swoje propozycje zadań bezpośrednio do radnych lub rad osiedli/dzielnic. Niemniej instrukcję wypełniania wniosku zamieszczamy do Państwa wiadomości.

Prosimy, by wszelkie wnioski składać do dnia 09.06.2017 r. na adres Rady Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Dzielnicy

Bogusław Zandrowicz

Strony

Subscribe to rdzwjt.gda.pl RSS