Uchwała Nr XV/39/18

                                                  Uchwała Nr  XV/39/18

Rady Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

z dnia 22 lutego 2018 roku

opinia Rady Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

dotycząca projektu zagospodarowania terenu - budowy  placu zabaw na działce nr 30 obręb 007

Na podstawie §15 ust. 1 pkt. 15 Statutu Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr LII/1187/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014  r., poz. 2020 z późń. zm.)

Rada Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia uchwala, co następuje:

Uchwała Nr XV/38/18

                                                                      Uchwała Nr XV/38/18

Rady Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

z dnia 22 lutego 2018 roku

 

w sprawie przeznaczenia środków finansowych

 

 

Na podstawie §15 ust. 1 pkt.21 Statutu Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014  r., poz. 2020 z późń. zm.) oraz Uchwały Nr XLII/1185/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie wyodrębnienia na rok 2018 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych.

 

Zapraszamy na XV sesję Rady Dzielnicy ŻWJT

                                                       Pani/Pan Radny

Rady Dzielnicy ŻWJT

Na podstawie § 18 . 1. Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r., z późniejszymi zmianami).

Zwołuję XV sesję Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia w dniu  
22 lutego 2018 r. o godz. 18.00  w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 8 Bogusław Zandrowiczprzy ul. Szyprów 3 z następującym porządkiem obrad:

      1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

      2.      Przyjęcie porządku obrad.

Informacja dla wszystkich.

Budżet obywatelski 2018

Szanowni Państwo,

lista projektów dzielnicy dopuszczonych do głosowania, dostępne są na stronie http://www.gdansk.pl/budzet-obywatelski oraz do pobrania w załączniku.   

Plan zagospodarowania przestrzennego

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy Państwu obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska dotyczące projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
 

Obwieszczenie do odczytania poniżej:

Strona 1

Strona 2

Strona 3

Szczegóły dotyczące projektów w Jelitkowie:

Jelitkowo - wejścia na plażę nr 75, 76, 77 i 78 na przedłużeniu ulicy Jantarowej w Gdańsku (link - projekt nr 0147)

Dyżury Radnych Rady Dzielnicy ŻWJT

                         RADA DZIELNICY

      Żabianka –Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia

         Jednostka Pomocnicza Miasta Gdańska

Dyżury Radnych w siedzibie Biblioteki Filia nr 26 Gdańsk ul. Gospody 3 b

II poniedziałek miesiąca w godzinach od 11.00 – 12.00

III poniedziałek miesiąca w godzinach od 17.00 - 18.00

 

Data dyżuru

godzina

 Imię i nazwisko Radnego

20.11.2017

17.oo-18.oo

Dorota Katarzyna Piotrowska

Piotr Pawłowski

Zaproszenie na XIV sesję Rady Dzielnicy ŻWJT

 

Informuję, że w dniu 28 września 2017 roku , XIV sesja nie odbyła się z powodu braku kworum.                                                                                                                                   Z  uwagi na pilność podjęcia decyzji zapraszam Szanownych Radnych na zwołaną sesję na dzień 12 października 2017 roku na godz. 18,00. Zapraszamy mieszkańców dzielnic.

 

Zaproszenie na XIV sesję Rady Dzielnicy ŻWJT

Pani/Pan Radny

Rady Dzielnicy ŻWJT

Na podstawie § 18 . 1. Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r., z późniejszymi zmianami).

Zwołuję XIV sesję Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia w dniu  
28 września 2017 r. o godz. 18.00  w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego
nr 8 przy ul. Szyprów 3 z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

78 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Strony

Subscribe to rdzwjt.gda.pl RSS