Fałszywa informacja

 

Spotkanie z Prezydentem Miasta Gdańska

Spotkanie z mieszkańcami- Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

Zaproszenie na spotkanie.

Obchód Dzielnicy przez Prezydenta Gdańsk

Spotkanie z Prezydentem Miasta Gdańsk

Zapraszamy mieszkańców do udziału i dyskusji w sprawach dotyczących naszej Dzielnnicy.

 

Zapraszamy na spotkania w Bibliotece przy ul.Gospody 3 B

Powiadomienie o X sesji RD Ż-W-J-T

                                                                                                        Gdańsk, dnia 02.11.2016

                                                           

 

Pani/Pan Radny

Rady Dzielnicy ŻWJT

Na podstawie § 18 . 1. Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r., z późniejszymi zmianami).

Zwołuję  X sesję Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia w dniu  
9 listopada 2016 r. o godz. 18.00  w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 8
przy ul. Szyprów 3 z następującym porządkiem obrad:

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

Zapraszamy na spotkanie autorskie z Olgą Dębicką.

Zapraszamy na spotkanie w sprawie drogi 'ZIELONY BULWAR"

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

Zapraszamy mieszkańców w dniu 26 września 2016 roku na spotkanie z Biurem Rozwoju Gdańska na  rozmowy  w sprawie budowy drogi.

Spotkanie w siedzibie Rady Dzielnicy Żabianka Wejhera Jelitkowo Tysiąclecia, ZKPiG Nr 8 przy ul. Szyprów 3.

 

 

Wileńskie Posiaduszki w Jelitkowie.

Czwartek 8 września (impreza towarzysząca)

16.00

WILEŃSKIE POSIADUSZKI W JELITKOWIE – spotkanie z piosenkami i tańcami Wileńszczyzny | Restauracja Chilli Willy, ul. Jantarowa 6 (wstęp z zaproszeniami dystrybuowanymi przez Pomorski Oddział Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, tmwizw.pomorze@gmail.com)

 

Strony

Subscribe to rdzwjt.gda.pl RSS