Obrady III sesji Rady Dzielnicy

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt. 1 Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego załącznik do Uchwały  nr LII/1187/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz .Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r. , z późniejszymi zmianami).

Przewodnicząca Rady Dzielnicy ŻWJT zwołuje:

obrady III sesji Rady Dzielnicy  w dniu 29 września  2015 r. o godz. 18.00  w Liceum Ogólnokształcącym „Collegium Gedanense”,  Gdańsk Żabianka ul. Sztormowa 9

z następującym porządkiem obrad:

Bezpłatne zajęcia gimnastyczno-ruchowe oraz zajęcia komputerowe

Szkoła Podstawowa nr 60, Centrum Pracy Socjalnej 4 MOPR w Gdańsku, Warsztaty Terapii Zajęciowej PSOUU oraz Rada Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

Zapraszają

Seniorki i Seniorów z Osiedla Tysiąclecia na:

- zajęcia gimnastyczno - ruchowe w środy w godzinach 13:45-14:45, oraz

- zajęcia komputerowe w poniedziałki w godzinach 12:45-13:45

do Szkoły Podstawowej nr 60, ul. Chłopska 64.

Zajęcia dla mieszkańców są bezpłatne!

Zapisy i więcej informacji:

Milena, tel. 602 632 228, e-mail: m.dominik@mopr.gda.pl

Obraz: 

Dyżury Radnych

Zamieszczamy na stronie aktualne zaproszenie na spotkania z Radnymi - dyżury.

Ogólnodostępny plac zabaw i siłownia

Rada Dzielnicy ŻWJT zaprasza Dzieci i Mieszkańców do korzystania z ogólnodostępnego placu zabaw i siłowni znajdującej się na terenie Szkoły nr 7 przy ul. Orłowskiej 13.

Rada Dzielnicy dofinansowała w/w inwestycję kwotą 15.5 tys.zł

Obraz: 

Przebudowa ul. Bałtyckiej

 

Miasto rozpoczęło przebudowę ul. Bałtyckiej (wraz przebudową infrastruktury podziemnej) z adaptacją na deptak, zgodnie ze złożoną uchwałą priorytetową Rady Dzielnicy nr XX/27/14  z dnia 27.05.2014 r.
Koszt robót wynosi około 1.5 ml. zł

 

STOP Absurdom Śmieciowym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 1 lipca 2013r. gminy przejęły od mieszkańców obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych. W zamian każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany do wnoszenia na rzecz gminy opłaty z tytułu gospodarowania odpadami.

Obraz: 

Sprawozdawczość roczna

Szanowni Państwo,

w zakładce "Dokumenty" dostępne jest sprawozdanie z działań Zarządu Rady Osiedla Żabianka za 2014 rok.

Planowane zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na naszym terenie

Biuro Rozwoju Gdańska uprzejmie informuje, iż Prezydent Miasta Gdańska zamierza przedłożyć Radzie Miasta Gdańska projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Jelitkowo rejon ulicy Jelitkoweskiej 6 w mieście Gdańsku

Poniżej do pobrania są szczegóły informacji

Podziękowania

Miło jest pracować, ale też przyjemnie usłyszeć za to podziękowanie.

 

 

Obraz: 

Artykuł "Ofiary nieporozumienia"

W załączeniu:

- Stanowisko RO w sprawie wykluczenia trzech radnych z członkostwa w spółdzielni

- Skan artykułu z lokalnej gazety dotyczący postępowania w sprawach o wykluczenie Radnych

aktualizacja z 07.08.2014r.

Komunikat

Zarządu Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia z dnia 1 sierpnia 2014  r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział XV Cywilny w trzech oddzielnych postępowaniach zakończonych w dniach:  9.05 2013 r.  4.06.2013 r. 7.04.2014 r. uchylił Uchwały  Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żabianka” z dnia 12.03.2013 r. o wykluczenie z uwagi na działanie na szkodę spółdzielni z członkostwa spółdzielni 3  naszych Radnych:  Przewodniczącej Rady Osiedla Marii Cholewińskiej, Radnych- Elżbiety Potrykus i Krystyny Śleszyńskiej,.

Strony

Subscribe to rdzwjt.gda.pl RSS