Informacja Przewodniczącej Zarządu RDŻWJT

               
           Dzielnica Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia
 
                Tematy na spotkanie w ZDiZ w dniu 13 stycznia 2016r:
 
1) Utwardzenie brakującego 200-metrowego odcinka ul. Orłowskiej do Ergo Areny.
Brakujący odcinek spełnia przede wszystkim rolę sprawnego dojazdu służb specjalnych - straż, pogotowie - do Ergo Areny, co przy zatłoczonych ulicach w trakcie imprez jest zwykle utrudnione. Brakujący odcinek jest więc istotnym elementem bezpieczeństwa.
Tym czasowe utwardzenie (okrawki asfaltu) tego odcinka zostało wykonane w 2014 r. z funduszy Rady Dzielnicy. Jeśli pilnie nie dojdzie do docelowego utwardzenia tego odcinka to poniesione wcześniej nakłady i wykonane wcześniej prace pójdą na marne.
 

Dyżury Radnych Dzielnicy ŻWJT

RADA DZIELNICY

Żabianka –Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia

Jednostka Pomocnicza Miasta Gdańska

 

Dyżury Radnych

w siedzibie Biblioteki Filia nr 26 Gdańsk ul. Gospody 3 b

 

II poniedziałek miesiąca w godzinach od 11.00 – 12.00

III poniedziałek miesiąca w godzinach od 17.00- 18.00

 

 

Data dyżuru

godzina

 Imię i nazwisko Radnego

11.01.2016

11.00-12.00

Barbara Pasieka

Pismo Rady Dzielnicy ŻWJT do GZNK

Dzień dobry,

Zarząd Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia zwraca się do GZNK z poniższymi tematami:

WAŻNE DLA JELITKOWA

Spotkania w Bobliotece

IV Sesja Rady Dzielnicy ŻWJT

Na IV Sesji Rady Dzielnicy Żabianka Wejhera Jelitkowo Tysiąclecia

  Radni podjęli uchwały w temacie:

     * Uchwała IV/14/15  - zatwierdzenie Regulaminu Rady Dzielnicy.

     * Uchwała IV/15/15  - zatwierdzenie Regulaminu Komisji Rewizyjnej.

     * Uchwała IV/16/15  - zatwierdzenie wniosków do Studium uwarunkowań.

  Obrady prowadził całonek Zarządu Radny Bogusław Zandrowicz. 

Uchwały oraz protokół z obrad IV sesji Rady Dzielnicy dostępne są w zakładce "Dokumenty"

IV sesja porządzek obrad

Gdańsk, dnia. 30.XI. 2015 r.

 

Pani/Pan Radny

Rady Dzielnicy ŻWJT

Mieszkańcy Osiedla

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt. 1 Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r., z późniejszymi zmianami).

 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy ŻWJT zwołuje:

Obrady IV sesji Rady dzielnicy w dniu 8 grudnia 2015 r.  o godz. 18.00  w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 7 przy ul. Orłowskiej 13 z następującym porządkiem obrad:

Z gazety Żabianka

Reportaż z Jalitkowa.

Infolinia onkologiczna

W związku  z narastającą zachorowalnością i umieralnością mieszkańców Pomorza na choroby nowotworowe Samorząd Województwa Pomorskiego podejmuje szereg działań,  które mogą  zmniejszyć  wskaźniki epidemiologiczne.

 Jedną  z takich form jest Infolinia Onkologiczna, która działa na terenie  Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku  i pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Infolinia Onkologiczna  jest  formą  przekazu informacji  oraz kompetentnego wsparcia dla pacjentów i ich rodzin.

W założeniu Infolinia ma u pacjentów budzić nadzieje, że szybko zastosowana diagnostyka i terapia przyniesie poprawę stanu zdrowia  lub wyleczenie.

Zakres usług – porad Infolinii  jest szeroki i obejmuje informacje:

Zaproszenie do Biblioteki

Strony

Subscribe to rdzwjt.gda.pl RSS