Dyżury Radnych Rady Dzielnicy ŻWJT

Zapraszamy na XIII sesję Rady Dzielnicy ŻWJT

Pani/Pan Radny

Rady Dzielnicy ŻWJT

Na podstawie § 18 . 1. Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r., z późniejszymi zmianami).

Zwołuję XIII sesję Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia w dniu  
13 czerwca 2017 r. o godz. 18.00  w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego
nr 8 przy ul. Szyprów 3 z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Omówienie propozycji wniosków do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych Miasta Gdańska.

Gdańska Baza Projektów Inwestycyjnych

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,

W naszym mieście rozpoczęła się procedura przyjmowania wniosków do Bazy Projektów Inwestycyjnych w ramach Wieloletniego Planowania Inwestycyjnego. Przekazujemy Państwu niniejszym pismo przewodnie w tej sprawie.

Do dnia 19 czerwca Wydział Programów Rozwojowych przyjmuje wnioski wypełnione wg określonych reguł. Mieszkańcy składają swoje propozycje zadań bezpośrednio do radnych lub rad osiedli/dzielnic. Niemniej instrukcję wypełniania wniosku zamieszczamy do Państwa wiadomości.

Prosimy, by wszelkie wnioski składać do dnia 09.06.2017 r. na adres Rady Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Dzielnicy

Bogusław Zandrowicz

Uwaga. Budżet Obywatelski wnioski do projektów.

Budżet Obywatelski po raz piąty. Gdańszczanie, macie do wydania 14 mln złotych!

Zaproszenie na XII sesję Rady Dzielnicy ŻWJT

Szanowni Radnni i Mieszkańcy.

Mam zaszczyt zaprosić na najbliższą sesję.

Pani/Pan Radny

Rady Dzielnicy ŻWJT

Na podstawie § 18 . 1. Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r., z późniejszymi zmianami).

Zwołuję XII sesję Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia w dniu  
8 marca 2017 r. o godz. 18.00  w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 8
przy ul. Szyprów 3 z następującym porządkiem obrad:

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.      Prezentacja założeń Strefy Płatnego Parkowania (p. Tomasz Wawrzonek – ZDiZ).

Sprawozdanie Zarządu Dzielnicy ŻWJT za rok 2016

Sprawozdanie z działalności
Zarządu Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia
za rok 2016

 

W 2016 roku odbyło się 6 sesji Rady Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia kadencji 2015-2019:

V – 15 marca

VI – 5 kwietnia

VII – 26 kwietnia

VIII – 29 czerwca

IX – 29 sierpnia

X – 9 listopada

 

W ich trakcie podjęto 15 uchwał, których projekty przygotował Zarząd – siedem dot. zmian osobowych w Radzie, pięć dot. zagospodarowania terenów Dzielnicy, dwie dot. środków finansowych Rady, jedna dot. spraw regulaminowych.

 

W kwietniu nastąpiła zmiana w składzie Zarządu Dzielnicy – po rezygnacji ówczesnej Przewodniczącej zgodnie ze Statutem został rozwiązany cały Zarząd. Nowym Przewodniczącym został Łukasz Bejm a jego Zastępcą Piotr Pawłowski, zrezygnowano z powołania dodatkowych osób do składu Zarządu.

 

Projekt Uchwały nr XI/33/17

                                                                                                          projekt

                                                      Uchwała Nr XI/33/17

Rady Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

z dnia ……. 2017 roku

 

w sprawie przeznaczenia środków finansowych

 

 

Zapraszam na XI sesję Rady Dzielnicy ŻWJT

Pani/Pan Radny

Rady Dzielnicy ŻWJT

Na podstawie § 18 . 1. Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r., z późniejszymi zmianami).

Zwołuję XI sesję Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia w dniu  
22 lutego 2017 r. o godz. 18.00  w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 8
przy ul. Szyprów 3 z następującym porządkiem obrad:

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli Zarządu za rok 2016.

4.      Przyjęcie rocznego sprawozdania z pracy Zarządu za rok 2016.

Fałszywa informacja

 

Spotkanie z Prezydentem Miasta Gdańska

Spotkanie z mieszkańcami- Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

Strony

Subscribe to rdzwjt.gda.pl RSS