Zapraszamy na spotkanie autorskie z Olgą Dębicką.

Zapraszamy na spotkanie w sprawie drogi 'ZIELONY BULWAR"

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

Zapraszamy mieszkańców w dniu 26 września 2016 roku na spotkanie z Biurem Rozwoju Gdańska na  rozmowy  w sprawie budowy drogi.

Spotkanie w siedzibie Rady Dzielnicy Żabianka Wejhera Jelitkowo Tysiąclecia, ZKPiG Nr 8 przy ul. Szyprów 3.

 

 

Wileńskie Posiaduszki w Jelitkowie.

Czwartek 8 września (impreza towarzysząca)

16.00

WILEŃSKIE POSIADUSZKI W JELITKOWIE – spotkanie z piosenkami i tańcami Wileńszczyzny | Restauracja Chilli Willy, ul. Jantarowa 6 (wstęp z zaproszeniami dystrybuowanymi przez Pomorski Oddział Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, tmwizw.pomorze@gmail.com)

 

IX sesja Rady Dzielnicy ŻWJT 29.08.2016 r

                                                                                            Gdańsk, dnia 13.08.2016

                                                             Pani/Pan Radny

                                                           Rady Dzielnicy ŻWJT

Na podstawie § 18 . 1. Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r., z późniejszymi zmianami).

Zwołuję  IX sesję Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia w dniu  29.08.2016 r. o godz. 18.00  w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 8 przy ul. Szyprów 3
z następującym porządkiem obrad:

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

„Wyprawka dla Żaka” - zbiórka materiałów szkolnych

Szanowni Państwo,

Już po raz szesnasty Polski Czerwony Krzyż rozpoczyna akcję „Wyprawka dla Żaka”.
Przez cały sierpień prowadzone są zbiórki materiałów szkolnych, z których we wrześniu powstaną wyprawki dla uczniów.
W związku z tym liczymy na Wasze wsparcie. Idziemy za ciosem i ogłaszamy rozpoczęcie zbiórki szkolnych wyprawek dla najbardziej potrzebujących dzieci z rodzin wielodzietnych.

Artykuły zbieramy do 15 sierpnia w pokoju 374, ul. Nowe Ogrody 8/12.

Potrzebujemy:
– przybory szkolne: ołówki, kredki, długopisy, mazaki, linijki, ekierki, cyrkle, kleje,
– zeszyty w kratkę i w linię,
– papiery kolorowe, papiery samoprzylepne, bibuły, bloki rysunkowe,
– farby plakatowe, akwarele,
– plecaki, piórniki, torby.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt ( tel. 58 323 66 74).

Projekty miejscowego planu zagospodarowania

Biuro Rozwoju Gdańska uprzejmie informuje,  że projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
JELITKOWO REJON PARKU ZDROJOWEGO II W MIEŚCIE GDAŃSKU [nr 0138]
będzie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognoząoddziaływania na środowisko w dniach od 01 sierpnia 2016 r. do 30 sierpnia 2016 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.
Obszar planu obejmuje teren Parku Zdrojowego w Jelitkowie wraz pasem wydm i plażna północny wschód od ul. Jelitkowskiej. Przebieg granicy planu pokazano na załącznikach graficznych (w załączeniu).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2016 r. o godzinie 17.00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.

Obraz: 

Porządek Obrad VIII sesji w dniu 29.06.2016 r.

                                                                                                                                           Gdańsk, dnia 17.06.2016

                                                             Pani/Pan Radny

                                                           Rady Dzielnicy ŻWJT

Na podstawie § 18 . 1. Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r., z późniejszymi zmianami).

Zwołuję  VIII sesję Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia w dniu  29.06.2016 r. o godz. 18.00  w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 8 przy ul. Szyprów 3
z następującym porządkiem obrad:

VIII sejsa Rady Dzielnicy

W dniu 29.06.2016r. o godzinie 18:00 w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 8 przy ul. Szyprów 3 odbędzie się VIII sesja Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia. Do pobrania i zapoznania Porządek Obrad oraz projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Dzielnicy  ŻWJT
Bogusław Zandrowicz

IV Pomorski Piknik Seniora

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa w imieniu organizatorów:

Miasta Gdańska, Fundacji Niezależni, Fundacji 50Aleja oraz Fundacji Sztuka Życia Niepokonani do udziału w wydarzeniu:

pn. „IV Pomorski Piknik Seniora”,

które odbędzie się 18 czerwca 2016 r.(sobota) (w godz. 10:00-15:00)

na Placu Zebrań Ludowych w Gdańsku

Co w tym roku?

Program Rewitalizacji Gdańska

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gdańska
o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska

Na podstawie art. 17 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) w związku z uchwałąNr XXII/607/16 Rady Miasta Gdańska z 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku (Dz. U. Woj. Pom. poz. 1865 z 17 maja 2016 r.)  zawiadamiam o:
podjęciu przez RadęMiasta Gdańska uchwały Nr XXIV/654/16 z dnia 31 maja 2016 o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska

Strony

Subscribe to rdzwjt.gda.pl RSS