Projekty miejscowego planu zagospodarowania

Biuro Rozwoju Gdańska uprzejmie informuje,  że projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
JELITKOWO REJON PARKU ZDROJOWEGO II W MIEŚCIE GDAŃSKU [nr 0138]
będzie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognoząoddziaływania na środowisko w dniach od 01 sierpnia 2016 r. do 30 sierpnia 2016 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.
Obszar planu obejmuje teren Parku Zdrojowego w Jelitkowie wraz pasem wydm i plażna północny wschód od ul. Jelitkowskiej. Przebieg granicy planu pokazano na załącznikach graficznych (w załączeniu).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2016 r. o godzinie 17.00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.

Obraz: 

Porządek Obrad VIII sesji w dniu 29.06.2016 r.

                                                                                                                                           Gdańsk, dnia 17.06.2016

                                                             Pani/Pan Radny

                                                           Rady Dzielnicy ŻWJT

Na podstawie § 18 . 1. Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r., z późniejszymi zmianami).

Zwołuję  VIII sesję Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia w dniu  29.06.2016 r. o godz. 18.00  w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 8 przy ul. Szyprów 3
z następującym porządkiem obrad:

VIII sejsa Rady Dzielnicy

W dniu 29.06.2016r. o godzinie 18:00 w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 8 przy ul. Szyprów 3 odbędzie się VIII sesja Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia. Do pobrania i zapoznania Porządek Obrad oraz projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Dzielnicy  ŻWJT
Bogusław Zandrowicz

IV Pomorski Piknik Seniora

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa w imieniu organizatorów:

Miasta Gdańska, Fundacji Niezależni, Fundacji 50Aleja oraz Fundacji Sztuka Życia Niepokonani do udziału w wydarzeniu:

pn. „IV Pomorski Piknik Seniora”,

które odbędzie się 18 czerwca 2016 r.(sobota) (w godz. 10:00-15:00)

na Placu Zebrań Ludowych w Gdańsku

Co w tym roku?

Program Rewitalizacji Gdańska

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gdańska
o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska

Na podstawie art. 17 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) w związku z uchwałąNr XXII/607/16 Rady Miasta Gdańska z 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku (Dz. U. Woj. Pom. poz. 1865 z 17 maja 2016 r.)  zawiadamiam o:
podjęciu przez RadęMiasta Gdańska uchwały Nr XXIV/654/16 z dnia 31 maja 2016 o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska

Uwaga Mieszkańcy Dzielnicy Ż-W-J-T

Witam serdecznie mieszkańców "Dzielnicy-Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia" .
Informuję, że można korzystać i utrzymywać kontakt na nowej stronie internetowej Rada Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia. Podaję adres strony www.rdzwjt.gda.pl
Zapraszamy do korzystania i zgłaszania swoich propozycji i uwag.

VII Sesja Rady Dzielnicy ŻWJT

                                                                                                        Gdańsk, dnia 18.04.2016

                                                             Pani/Pan Radny

                                                           Rady Dzielnicy ŻWJT

 Na podstawie § 18 . 1. Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r., z późniejszymi zmianami).

Zwołuję  VII sesję Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia w dniu  26.04.2016 r. o godz. 18.00  w Szkole ZSKPiG nr 8 ( Szkoła Podstawowa nr 89) ul.Szyprów 3   z następującym porządkiem obrad.            

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

Wybrano nowe władze Rady Dzielnicy ŻWJT

Dnia 05.04.2016 roku na VI sesji Rada Dzielnicy ŻWJT wybrała nowe władze statutowe.:

Przewodniczący Rady Dzielnicy, Bogusław Zandrowicz.

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy, Łukasz Bejm.

Za-ca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy, Piotr Pawłowski.

Składamy podziękowania dotychczasowemu Zarządowi oraz w szczególności Przewodniczącej Rady Marii Cholewńskiej za trud włożony w pracę na rzecz rozwoju dzielnicy.

Gratulujemy i życzymy sukcesów.

Uwaga ! Uwaga! Dot. VI sesji

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informuję, że VI sesja RD ŻWJT odbędzie się w Liceum Ogólnkształcącym

"" Collegium Gedanense "" Gdańsk Żabianka ul. Sztormowa 9.

Za-ca Przewodniczącej RD ŻWJT

Andrzej Malonowski

VI Sesja Rady Dzielnicy ŻWJT

                                                                                                  Gdańsk, dnia 29.03.2016 r.

                                                             Pani/Pan Radny

                                                           Rady Dzielnicy ŻWJT

 Na podstawie § 18 . 1. Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r., z późniejszymi zmianami).

Zwołuję  VI sesję Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia w dniu  05.04. 2016 r. o godz. 18.00  w siedzibie Rady Dzielnicy ŻWJT Gdańsk u. Sulisława 23 kl. M lokal 34 (XI.p.) z następującym porządkiem obrad:

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

Strony

Subscribe to rdzwjt.gda.pl RSS