Uwaga ! Uwaga! Dot. VI sesji

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informuję, że VI sesja RD ŻWJT odbędzie się w Liceum Ogólnkształcącym

"" Collegium Gedanense "" Gdańsk Żabianka ul. Sztormowa 9.

Za-ca Przewodniczącej RD ŻWJT

Andrzej Malonowski

VI Sesja Rady Dzielnicy ŻWJT

                                                                                                  Gdańsk, dnia 29.03.2016 r.

                                                             Pani/Pan Radny

                                                           Rady Dzielnicy ŻWJT

 Na podstawie § 18 . 1. Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r., z późniejszymi zmianami).

Zwołuję  VI sesję Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia w dniu  05.04. 2016 r. o godz. 18.00  w siedzibie Rady Dzielnicy ŻWJT Gdańsk u. Sulisława 23 kl. M lokal 34 (XI.p.) z następującym porządkiem obrad:

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy

Projekty Uchwał na V sesję RDŻWJT

V SESJA RADY DZIELNICY ŻWJT

                                                                                                          Gdańsk, dnia 03.03.2016 R.

 

                                                                                  Pani/Pan Radny

                                                                                  Rady Dzielnicy ŻWJT

                                                                                 

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt. 1 Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r., z późniejszymi zmianami).

Zwołuję  V sesję Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo - Tysiąclecia

KONSULTACJE BUDŻETU

 

                                                UWAGA  MIESZKAŃCY

     RADA  DZIELNICY  OGŁASZ  KONSULTACJE  PROJEKTU BUDŻETU 

                                 DZIELNICY  Ż-W-J-T  NA ROK 2016

     UWAGI  I  WNIOSKI  MOŻNA  SKŁADAĆ W  BIURZE  RADY  DZIELNICY 

                         GDAŃSK  UL. SUBISŁAWA  23  M  /34  ( XI p.)

 W DNIACH  25.02.2016 r.   01.03.2016 r.  03.03.2016 r.  08.03.2016 r.  09.03.2016r.      W GODZINIACH  11,oo DO 13,oo

 W DNIU 10.03.2016 r. W  GODZINACH  16,oo  DO  18,oo

                            ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO UDZIAŁU 

                        PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU DZIELNICY  ŻWJT

Informacja o dyżurach RD ŻWJT

                Informacja dla mieszkańców Rady Dzielnicy ŻWJT

.

Informujemy, że w każdy drugi poniedziałek miesiąca w godzinach od 11,oo do 12,oo w dyżurach Radnych RD ŻWJT uczestniczyć będą przedstawiciele;

                                           

                                  Policji i Straży Miejskiej

 

Zapraszamy mieszkańców Dzielnicy Żabianka Wejhera Jelitkowo Tysiąclecia do uczestnictwa i zgłaszania swoich problemów, wniosków i uwag dotyczących poprawy warunków życia.

                 W siedzibie Biblioteki Filia nr 26 Gdańsk ul. Gospody 3 b

 

 

Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury

Informacja Przewodniczącej Zarządu RDŻWJT

               
           Dzielnica Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia
 
                Tematy na spotkanie w ZDiZ w dniu 13 stycznia 2016r:
 
1) Utwardzenie brakującego 200-metrowego odcinka ul. Orłowskiej do Ergo Areny.
Brakujący odcinek spełnia przede wszystkim rolę sprawnego dojazdu służb specjalnych - straż, pogotowie - do Ergo Areny, co przy zatłoczonych ulicach w trakcie imprez jest zwykle utrudnione. Brakujący odcinek jest więc istotnym elementem bezpieczeństwa.
Tym czasowe utwardzenie (okrawki asfaltu) tego odcinka zostało wykonane w 2014 r. z funduszy Rady Dzielnicy. Jeśli pilnie nie dojdzie do docelowego utwardzenia tego odcinka to poniesione wcześniej nakłady i wykonane wcześniej prace pójdą na marne.
 

Strony

Subscribe to rdzwjt.gda.pl RSS